Go to Top

Tržni inšpektorat poostreno nad označevanje zaščitnih sredstev

Tržni inšpektorat izvaja poostreno kontrolo nad označevanjem uvoženih zaščitnih mask. Za tržni inšpektorat je pomembno, kako so zaščitna sredstva označena. Tržni inšpektorat maske razvršča v 3 kategorije. V nadaljevanju preverite katere!

Informativni izračun plače

V času koronavirusa so vam na voljo tudi sredstva za nakup zaščitne opreme. Mnogi samostojni podjetniki in lastniki podjetij še ne izkoriščajo potencialov za pridobivanje nepovratnih sredstev in razpisov. Ali veste, da je javni razpis pri SPS za sofinanciranje zaščitne opreme odprt le še do 31. 10.? Stvari se spreminjajo iz dneva v dan in mnogi podjetniki so se izgubili med številnimi informacijami in papirji. Zato naši pravniki za vas organizirajo brezplačni webinar “Ukrepi delodajalca v času koronavirusa,“ na katerem vam predstavijo pomembne informacije! Za individualna vprašanja jim pišite na data@data.si.

Kaj bo preverijal tržni inšpektorat?

Tržni inšpektorat maske razvršča v 3 kategorije glede na harmonizirano zakonodajo EU in standard, ki ga proizvajalec navede na proizvodu, embalaži ali dokumentih.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zaščitne filtrirne maske

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Proizvajalec mora za tovrstne maske pripraviti Izjavo EU o skladnosti in maske označiti z oznako CE. Pri tem je poleg oznake CE in naziva proizvajalca nujna tudi identifikacijska številka priglašenega organa. Carinski organi preverjajo vse te elemente. Če posamezne maske ne morejo označiti, se oznaka lahko nahaja na embalaži ali dokumentih.

Zaščitne filtrirne maske se uvrščajo med osebno varovalno opremo, za katero je potem pristojen tržni inšpektorat. Maske z oznako FFP1 so namenjene zaščiti pred prašnimi delci, medtem ko se maske z oznakama FFP2 in FFP3 namenjene zaščiti v industriji, gradbeništvu, farmaciji, kmetijstvu itd.
Pravni nasvet

Medicinske maske

Proizvajalec mora pred prvim dajanjem medicinskih mask na trg EU imenovati pooblaščenega predstavnika, ki ima sedež v EU. Poleg tega mora sestaviti Izjavo EU o skladnosti in maske označiti z oznako CE, na embalaži pa mora biti označen tudi tip maske ter proizvajalec. Izjava mora vsebovati navedbo pooblaščenega predstavnika. Če posamezne maske ni mogoče označiti, se lahko ta tudi tu nahaja na embalaži ali spremljajočih dokumentih.

BRUTO NETO PLAČA

Za medicinske maske je pristojna Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Pri zaščitnih filtrirnih maskah in medicinskih maskah tržni inšpektorat opozarja, da predložitev certifikatov ni zadostni razlog za prepustitev omenjenih mask v prost promet. Pridobitev certifikata je namreč le podlaga za izdajo Izjave EU o skladnosti s strani proizvajalca in je predmet preverjanja za tržni inšpektorat ali JAZMP.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Navadne higienske maske

Zaščitne filtrirne maske in medicinske maske morajo biti kot take označene na priloženih dokumentih, imeti naveden predpisan standard, biti označene z oznako CE itd. Če maske niso predstavljene kot medicinski pripomočki ali osebna varovalna oprema, se maske uvrščajo med navadne higienske maske. Zanje ne velja harmonizirana zakonodaja EU, zato proizvajalec zanje ne sme izdati Izjave EU o skladnosti in jih ne sme označiti z oznako CE.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja