Go to Top

Globa za kršitev prehajanja med regijami

Globa za kršitev prehajanja med regijami lahko znaša od 400 do 4000 evrov. Prebivalcem v rdečih regijah je na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih prepovedan prehod v druge regije. Določene so sicer nekatere izjeme, za katere pa potrebujete ustrezna dokazila.

Informativni izračun plače

Podjetniki, ali veste kakšno pomoč prinaša PKP5? Lahko tudi vas doleti globa za kršitev prehajanja med regijami? Vabimo vas, da se udeležite našega webinarja “Ukrepi delodajalca v času koronavirusa“. Strokovno podporo pri koriščenju ukrepov pa bo nudila tudi naša pravna služba. Pišite nam na data@data.si in povprašajte p ponudbi.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Prepoved prehajanja med regijami

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V regijah na rdečem seznamu je zbiranje popolnoma prepovedano. Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije. Določene so nekatere izjeme:

 • prihod in odhod z dela
 • opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti
 • aktivnosti v primeru zavarovanja zdravja in premočenja
 • varstvo oseb, negovanje družinskega člana
 • dostop do lekarn, zdravstvenih storitev
 • lastništvo premoženja, vikenda
 • tranzit v tujino
 • obiski grobov
 • že rezervirane turistične namestitve

Za prehajanje ob izjemah so seveda potrebna dokazila – npr. izpisek iz zemljiške knjige, potrdilo o tem, da ste naročeni na zdravniški pregled ipd. Globa za kršitev prehajanja med regijami v tem primeru ne bo izrečena.

BRUTO NETO PLAČA

Globe za kršitev prehajanja med regijami bo izrekala policija

Prehajanje mej med regijami bo nadzorovala policija – tako vas lahko doleti globa. Policija bo postavljena na naključnih točkah na avtocestah, državnih in lokalnih cestah. Najbolj poostren bo nadzor med vikendi, saj je takrat prehajanja največ.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Globa za kršitev prehajanja med regijami znaša od 400 do 4000 evrov

Zakon o nalezljivih boleznih v 39. členu določa da lahko vlada RS v primeru, ko ni mogoče preprečiti, da se v državo vnesejo in razširijo določene nalezljive bolezni, odredi naslednje ukrepe:

 • določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;
 • prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
 • prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
 • omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

PETI PROTIOKORONSKI PAKET

Posamezniki, ki bodo kršili ukrep prepovedi prehajanja med regijami, bodo kaznovani. V skladu z zakonom lahko kršiteljem inšpektorji izrekajo globe. Globa za kršitev prehajanja med regijami lahko znaša od 400 do 4000 evrov.

Če spomnimo tudi na višino preostalih kazni ob kršitvah. Tudi v spomladanskem času so posamezniki, ki so se kljub prepovedi neupravičeno gibali zunaj občine, dobili globo. Globa za kršitev prehajanja med regijami je takrat znašala od 333 do 625 evrov.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja