Go to Top

SOKA-BAU sklad za gradbena podjetja

SOKA-BAU sklad za gradbena podjetja

SOKA-BAU je sklad, v katerega se morajo vsa gradbena podjetja, ki iščejo delo v Nemčiji, pred začetkom opravljanja dejavnosti obvezno registrirati. Zakaj je postopek registracije nujen, kako poteka in kakšne ugodnosti nudi, si preberite v nadaljevanju članka.

Informativni izračun plače

Zaposlujete tujce (državljane BIH in Srbije), ki bi jih radi napotili na začasno delo v tujino. Vas zanima, na kaj vse morate biti pozorni pri napotovanju delavcev v tujino? Naša pravna služba vam nudi pravno svetovanje, kjer vas seznanijo z vašimi pravicami in obveznostmi. Za vas pa lahko vložimo tudi A1 obrazce za napotene delavce ter jim uredimo zavarovanje. Pišite nam na data@data.si!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Gradbeništvo v Nemčiji

Gradbeništvo je dejavnost, kjer je izvajanje del izrazito terenske narave, dostikrat tudi izven meja države sedeža delodajalca. Zaradi geografske bližine, razvitega trga in velikega povpraševanja po gradbenih delih, si veliko slovenskih gradbenih podjetij išče delo v Nemčiji. Pri vstopu na nemški trg dela se slovenski delodajalci soočajo z obveznostmi, kot so spoštovanje minimalne plače v gradbeništvu ter plačilom prispevkov za dopust delavcev.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Gradbena panoga v Nemčiji je bila prva, v kateri je bila uveljavljena minimalna plača. Pred tem je veljal princip tako imenovane države izvora za določitev plače ter delovnih pogojev napotenih delavcev. Za gradbene delavce, napotene na delo v Nemčijo, velja Kolektivna pogodba za regulacijo minimalne plače v gradbeništvu v Nemčiji.

Napoteni delavci: kakšne pravice veljajo zanje?

Če delodajalec svoje zaposlene napoti na delo izven države, v kateri ima sedež, delodajalec uveljavlja svobodo do opravljanja storitev. Napoteni delavci so zaščiteni z Direktivo o napotitvi delavcev (Direktiva EU 2018/957 o spremembi Direktive 96/71), ki določa enaka pravila glede prejemkov kot za domače delavce države gostiteljice in ureja obdobje, po katerem se uporablja delovno pravo države gostiteljice.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kaj je SOKA-BAU?

SOKA-BAU je krovno ime dveh nemških paritetnih skladov za gradbeno industrijo:

  • ULAK (sklad za plačilo nadomestil za letni dopust in nadomestil za plače za gradbene delavce) in
  • ZVK (dodatni pokojninski sklad za gradbeno industrijo).

Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja na delo napotujejo svoje delavce, se morajo pred začetkom opravljanja dela obvezno registrirati pri skladu SOKA-BAU. V sklad morajo podjetja za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust. Prispevek, ki ga je delodajalec dolžan plačati skladu SOKA-BAU, je podan v odstotku od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.

  • Za leto 2020 znaša višina prispevka 15,40 % bruto delovne ure.

V sklad se plačujejo prispevki za delavce, ki so neposredno fizično aktivni na gradbišču v Nemčiji. Izvzeti pa so delavci, ki opravljajo pisarniško delo, delo v nadzoru ter načrtovanju. Če podjetja, ki imajo sedež v tujini in opravljajo gradbeno dejavnost v Nemčiji, že plačujejo prispevke za dopust v podobni sklad v matični državi, so oproščena plačevanja v sklad SOKA-BAU, saj obstaja dogovor o izogibanju dvojnega plačevanja.

Informativni izračun dnevnice

Pridobitev SOKA-BAU številke

Slovensko podjetje izpolni svojo dolžnost registracije pri skladu tako, da izpolni vprašalnik in pridobi svojo SOKA-BAU številko, za kar pa mora izpolnjevati določene pogoje.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Kakšne ugodnosti zagotavlja SOKA-BAU delavcem?

  • Sklad SOKA-BAU omogoča delavcem, da se jim neizkoriščen dopust pri različnih delodajalcih sešteva in ga lahko koristijo pri zadnjem delodajalcu, kjer imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
  • Tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja, četudi delavec zadnje 3 mesece ni bil dejaven v Nemčiji, mu sklad SOKA-BAU izplača neizkoriščen dopust za preteklo in tekoče leto.
  • V koledarskem letu ima delavec pravico do 30 dni dopusta. Pravilo določa, da ima delavec pravico do 1 dneva dopusta na 12 delovnih dni.

Pravni nasvet

Obveznosti delodajalca po registraciji v SOKA-BAU

Po opravljenih začetnih registracijah je delodajalec dolžan redno mesečno voditi evidence ter poročati ure prisotnosti posameznega delavca na gradbiščih v Nemčiji. Prav tako mora skladu preko elektronskih sporočil ali originalnih obrazcev vsak mesec pošiljati poročila o mesečnih bruto plačah vseh gradbenih delavcev. Pri tem mora delodajalec navesti točno izplačano višino plače, ki mora ustrezati najmanj minimalni plači, določeni na podlagi kolektivne pogodbe.

Delodajalec mora mesečno poročilo za SOKA-BAU posredovati najkasneje do 15. v mesecu za prejšnji mesec. Prispevki za sklad morajo biti plačani do 20. v mesecu za pretekli mesec, na bančni račun sklada SOKA-BAU.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja