Go to Top

Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Finančno nadomestilo kmetom je eden izmed predlogov šestega interventnega zakona (PKP6). Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, lahko uveljavlja finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka glede na obdobje zadnjih treh let.

Informativni izračun plače

Mnogi obrtniki, podjetniki (s.p.) in podjetja (d.o.o.) že občutijo negativne posledice epidemije na svojem poslovanju. Naša pravna služba sledi vsej aktualni zakonodaji in vam stoji ob strani. Za individualni posvet nam pišite na data@data.si in ali pokličite na 01 6001 528 ter povprašajte po ponudbi.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kako pridobiti finančno nadomestilo zaradi izpada prihodka?

Spomnimo, da so kmetje lahko uveljavljali finančno nadomestilo že v prvem interventnem zakonu, ko so lahko vložili pomoč za vinogradniški sektor, za govedorejo in za drobnice ter dopolnilne dejavnosti.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V novem PKP6 je predvidena poenostavitev postopka, kako uveljavljati finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada prihodka. Agencija za kmetijske trge bo iz uradnih evidenc pridobivala vse podatke in upravičencem poslala že informativne odločbe. Kmetje bodo zoper izdano odločbo lahko vložili pritožbo, če pa le-te ne bodo vložili, bo postala odločba pravnomočna.

Javni razpis za ukrep iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

Ministrstvo omogoča podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi izpada prihodka kot posledice zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije koronavirusa. Kmetje lahko vlogo za pridobitev izjemne začasne podpore vložijo do vključno 24. novembra 2020, do 23.59.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Pogoj za pridobitev podpore:

  • upravičenec je v obdobju od 13. 3. do 12. 6. 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019,
  • kmetijsko gospodarstvo oziroma nosilec dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvaril prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 evrov, mala in srednja podjetja (MSP) pa v višini najmanj 50.000 evrov.
  • znesek podpore znaša za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7000 evrov, za MSP pa je višina podpore do 50.000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu.

Razpisanih sredstev na voljo je 3,5 milijona evrov.

Finančno nadomestilo se izplača v enkratnem znesku na podlagi odločbe o pravici do sredstev.

Finančno nadomestilo pri reji prašičev

Sektor prašičjega mesa je zaradi epidemije utrpel hud padec dohodka v drugi polovici letošnjega leta, kar je posledica negativnih sprememb na trgu. Zato je Vlada izdala Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Da bi užival finančno nadomestilo, mora upravičenec izpolnjevati naslednje kriterije:

  • vpis v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2020,
  • iz evidence morajo biti dostopni podatki o staležu prašičev na dan 1. februar 2020,
  • preračun števila živali na glave velike živine (GVŽ) izkazuje na dan 1. 2. 2020 najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev, oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev,
  • na dan oddaje zahtevka mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev,
  • upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju,
  • upravičenec ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti v višini, ki presega 50 evrov.

Po analizi pristojnega ministrstva tem kriterijem ustreza 598 kmetijskih gospodarstev. Ste med njimi? Pohitite – podpisan zahtevek za finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka lahko vložite na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) najkasneje do 25. novembra letos!

Pravni nasvet

Finančno nadomestilo za vinski sektor

Evropska komisija je v oktobru napovedala, da namerava krizne ukrepe za vinski sektor podaljšati tudi v naslednje leto. Ponovno zaprtje gostinskih in turističnih dejavnosti zaradi Odloka o prepovedi obratovanja ravno v času, ko je prodaja vina največja (Martinovo in prednovoletni čas), se že odraža tudi pri prodaji vina. Sicer pa je za mnoge podjetnike v tem času edina rešilna bilka poslovanja to-go ponudba.

V primeru podaljšanja že sprejetih ukrepov bodo vinarji tudi v PKP6 lahko uveljavljali finančno nadomestilo, ki se nanaša predvsem na krizno destilacijo in krizno skladiščenje vina.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja