Go to Top

Mala ter srednje velika podjetja (MSP)

Mala in srednje velika podjetja (ali s kratico MSP) so opredeljena v zakonodaji EU priporocilo EU 2003/361.

Glavni merili za odlocanje ali podjetje lahko pridobi status malega ali srednje velikega podjetja sta:

Kategorija podjetja

 

Št. zaposlenih

 

Letni promet

 

ali

 

bilancna vsota

 

Srednje veliko

 

< 250

 

= 50 milijonov EUR

 

= 43 milijonov EUR

 

Malo

 

< 50

 

= 10 milijonov EUR

 

= 10 milijonov EUR

 

Mikro

 

< 10

 

= 2 milijona EUR

 

= 2 milijona EUR

 

 

Navedene mejne vrednosti veljajo samo za samostojna podjetja. Za podjetja ki so del skupine se pri kategorizaciji morda upoštevajo tudi podatki o zaposlenih/letnem prometu/bilancni vsoti skupine.

Vir: Evropska komisija