Go to Top

Proračunska podpora gospodarski rasti EU

Po predlogu Evropske komisije naj bi se poraba povečala predvsem v sektorjih, kjer sta gospodarska rast in posledično dvig zaposlovanja najverjetnejša.

Več sredstev je tako namenjenih raziskavam, šolstvu, usposabljanju, energetskim in prometnim omrežjem ter konkurenčnosti EU. Povečan proračun zajema tudi dodatne zneske za tekoče programe.

Proračunska podpora gospodarski rasti EULeta 2013 bo namreč treba plačati številne pogodbe npr. za mostove, železnice, ceste, ki povezujejo Evropo in večajo njeno konkurenčnost. Države EU so te obveznosti potrdile v prejšnjih proračunih in Evropska komisija jih je zdaj zakonsko zavezana plačati.

Prihodnje izdatke za takšne dolgoročne projekte pa bo zamrznila sorazmerno z inflacijo. Državam EU torej ne bo treba prispevati višjih zneskov v prihodnje proračune.

Evropska komisija se zavzema tudi za varčevanje, kjer je le mogoče: tako bo ukinila slabo delujoče programe in za 1 % zmanjšala število zaposlenih v institucijah EU.

Večina proračunskih sredstev 2013 bo namenjena programom, ki neposredno pomagajo prebivalcem. Tako naj bi več sredstev šlo za sklad, ki brezposelnim in ljudem, ki jim grozi brezposelnost pomaga najeti posojilo za ustanovitev svojega podjetja.

Proračunska poraba

Proračunska sredstva so namenjena potrebam vseh evropskih prebivalcev. Porabijo se predvsem na področjih, kjer se skupno ukrepanje najbolj obrestuje. Veliko učinkovitejše in tudi cenejše je namreč, če se države lotijo težav z usklajenimi prizadevanji, kot če se 27 vlad z njimi ukvarja posamično (in se pri tem ukrepi pogosto podvajajo).

Lani so denimo začeli delovati novi organi EU, ki bodo vladam pomagali pri regulaciji finančnega sektorja. Podobno bodo izboljšave v medsebojnih povezavah med državami EU omogočile zanesljivejšo oskrbo z energijo in hkrati nižje cene za potrošnike.

Približno 94 % proračunskih sredstev se bo steklo nazaj v evropske regije in mesta kot podpora podjetjem, znanstvenikom in državljanom, pri čemer bo polovica teh sredstev namenjena dvigu gospodarske rasti in zaposlovanja. Preostanek financira delovanje evropskih institucij.

O predlogu proračuna bodo zdaj odločale države EU in Evropski parlament.

Vir: Evropska komisija

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja