Go to Top

Kaj moram vedeti o imenu podjetja pri registraciji s.p.?

Ko se odločate o imenu podjetja pri registraciji s.p., morate biti zelo pazljivi. Upoštevati morate več pravil, ki jih določa ZGD-1 ter dejstvo, da mora biti ime podjetja prepoznavno na ciljnem trgu.

registraciji s.p.Dolgo ime podjetja pri registraciji s.p

Dolgo ime je obvezno. Obvezne sestavine dolgega imena s.p. so: dejavnost, ime in priimek s.p.

Primeri dolgega imena:

  • Poslovne storitve Simona Novak s.p.
  • Trgovina s kapami za medicinsko osebje Valerija Kovačič s.p.
  • Podjetje za marketing Igor Breznik s.p.

Kratko ime podjetja pri registraciji s.p.

Kratko ime ni obvezno. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: ime in priimek s.p. in se uporablja pogosteje (v dopisih, oglaševanju, na vizitkah ipd.)

Primeri kratkega imena:

  • Simona Novak s.p.
  • Valerija Kovačič s.p.
  • Igor Breznik s.p.

Neobvezno fantazijsko/ izmišljeno ime

Samostojni podjetnik lahko pred obvezne sestavine dolgega in kratkega imena postavi tudi fantazijsko oz. izmišljeno ime. Pri izbiri domišljijskega imena mora samostojni podjetnik upoštevati z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) določena pravila glede imena firme.

Primeri dolgega imena + dodano fantazijsko ime:

  • POSLI poslovne storitve Simona Novak s.p.
  • KAPAM trgovina s kapami za medicinsko osebje Valerija Kovačič s.p.
  • LIMONA1A podjetje za marketing Igor Breznik s.p.

Primeri kratkega imena + dodano fantazijsko ime:

  • POSLI Simona Novak s.p.
  • KAPAM Valerija Kovačič s.p.
  • LIMONA1A Igor Breznik s.p.

Ker je izbira domišljijskega imena zahtevna naloga za vsakega podjetnika, ki se odloča za registracijo podjetja, imajo samostojni podjetniki možnost, da domišljijsko ime podjetja dodajo v podjetje tudi potem, ko je podjetje že registrirano. Spremembo na VEM točki lahko opravijo hitro in brezplačno. V nekaj dneh bodo imeli domišljijsko ime vpisano v registru podjetij AJPES.

Pravila, ki jih morate upoštevati pri izbiri imena podjetja:

  • Ime podjetja ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.
  • Če je družbenik podjetja oseba (pravna ali fizična), ki ima v imenu tuje črke ali če ima podjetje registrirano blagovno znamko, ki vsebuje besede v tujem jeziku je dovoljena uporaba takega imena.
  • Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
  • Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi ter z dovoljenjem ministra ali ministrice pristojnega za javno upravo.
  • Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register uporablja pa lahko tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb in oznako za kakšno družbo gre. Skrajšana firma se vpiše v register. Firma mora biti v slovenskem jeziku.

Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. V firmi se lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če ustrezajo firmam imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam, gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk ali gre za mrtvi jezik.

Več napotkov za prepoznavnost imena si preberite v prispevku Kako izbrati ime podjetja?

Pripravila: Bogdana Rejc Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja