Go to Top

Potrdilo A1 se že pridobiva po novih pravilih

Od novega leta dalje se potrdilo A1, s katerim lahko delodajalec pošlje svojega delavca na delo v tujino, že pridobiva po novem.

S spremembo zakonodaje o čezmejnem izvajanju storitev, ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2018, so se spremenili pogoji in način, kako pravne in fizične osebe z dejavnostjo (s. p.) pridobijo potrdilo A1 za začasno izvajanje storitev v drugi državi članici EU in iz drugih držav članic pri nas.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Potrdilo A1 za vse napotene delavce po novem!

Potrdilo A1 služi temu, da lahko delavec v tujini dokaže, da je tudi v času dela na območju zunaj svoje države še vedno vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Od 1. januarja se potrdilo A1 pridobi preko portala e-VEM s pomočjo elektronske vloge. Odda jo lahko samo zakoniti zastopnik podjetja ali pa pooblaščena oseba.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Referent na VEM točki podjetja DATA tako ne more oddati vloge za pridobitev potrdila A1, lahko pa odda pooblastilo.

Tega je potrebno vnesti v sistem, pooblaščena oseba pa nato odda vlogo za potrdilo A1.

Pooblaščena oseba je lahko kdorkoli, ki mu zaupate.

>>> V podjetju Data pa vam bodo pri oddaji vloge za potrdilo A1 kot pooblaščenci pomagali naši strokovnjaki. Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na data@data.si!

Potrdilo A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je dolžan preveriti, ali delodajalec oziroma vlagatelj izpolnjuje pogoje za izdajo. Podatke pridobi od Agencije RS ta javnopravne evidence in storitve (AJPES), Finančne uprave RS (Fursa), Inšpektorata RS za delo, podatke ZZZS in izdanih potrdil A1 v preteklosti.

Kako se odda vloga za potrdilo A1?

Vlagatelj mora kot prilogo oddati tudi pogodbo o zaposlitvi z napotenim delavcem ter pogodbo z naročnikom, na podlagi katere bo napotil delavca na delo v tujino. Potrebuje tudi ostale osnovne informacije o delavcu, ki je napoten ter o naročniku in kraju izvajanja storitve.

potrdilo A1

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • datumu začetka in datumu konca napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe,
 • delih in nalogah, ki jih bo napoteni delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala v okviru čezmejnega izvajanja storitev,
 • naslovu oziroma, če se bo storitev izvajala na lokaciji brez naslova, kraju izvajanja storitve,
 • nazivu oziroma osebnem imenu, sedežu oziroma naslovu vlagatelja ter njegove kontaktne podatke,
 • nazivu oziroma osebnem imenu in naslovu naročnika storitve.

Pogoji za potrdilo A1

Delodajalec lahko sicer na čezmejno opravljanje storitev napoti delavca le, če običajno opravlja dejavnost v Sloveniji! To se dokaže, če:

 • je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije;
 • ima (neblokiran) transakcijski račun;
 • ima ustrezno število zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in število napotenih (najmanj pet do deset delavcev; najmanj eden vključen v socialna zavarovanja že najmanj šest mesecev oziroma če je obdobje ustanovitve krajše ali ima več kot deset delavcev, najmanj tri delavce vključene v socialna zavarovanja);
 • opravlja dejavnost, ki jo je navedel na vlogi;
 • ne krši pomembnejših določil delovnopravne zakonodaje (mu tri leta ni bila več kot enkrat izdana globa zaradi prekrška v povezavi z delovnopravno zakonodajo);
 • je v obdobju pred oddajo vloge predlagal obračune davčnega odtegljala za dohodke iz delovnega razmerja ter
 • nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Potrdilo A1 mora delodajalec pridobiti za vsakega delavca posebej. Vsak delavec pa lahko ima v enem obdobju le eno potrdilo A1.

Pogoji se za samozaposlenega le malo razlikujejo, ker se napotuje sam in nima zaposlenih delavcev. V tem primeru ne rabi izpolnjevati pogoja zaposlitve drugih delavcev, sam pa mora biti v obvezna socialna zavarovanja prijavljen najmanj dva meseca.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Delodajalec mora ZZZS obvestiti, če napotitev ni bila izveden ali pa je bila zaključena predčasno. Potrdilo se lahko predčasno prekine le do izteka veljavnosti (ne pa za že potečene). O vseh predčasno prekinjenih potrdilih bo ZZZS obvestila pristojne v državi napotitve. Tudi predčasno prekinitev je mogoče urediti le preko e-VEM.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja