Go to Top

Prispevki za socialno varnost – jih je vaš delodajalec poravnal?

Prispevki za socialno varnost za opravljeno delo morajo biti poravnani s strani delodajalca

Prispevki za socialno varnost s plačujejo hkrati z izplačilom fizični osebi za opravljeno delo. Te prispevke torej obračunajo in plačujejo delodajalci. Preveritev ali so prispevki za socialno varnost za vas plačani ali ne je tudi zelo enostavna – oz. celo elektronska!

 

Informativni izračun plače

Prispevki za socialno varnost – bi radi preverili svojega delodajalca?

Delodajalec mora obračun davčnega odtegljaja oz. REK-1 obrazec posredovati davčnemu organu najkasneje na dan izplačila dohodka. Fizični osebi lahko FURS razkrije te podatke delavcu. To informacijo lahko fizične osebe pridobijo prek sistema ali mobilne aplikacije e-Davki, kot tudi s fizično predložitvijo IREK-21 obrazca pri kateremkoli davčnem uradu.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Prispevki za socialno varnost – kdo jih plačuje?

Podlaga za plačilo prispevkov je lahko pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, honorarna pogodba, avtorska pogodba ali pogodba o začasnem oziroma občasnem delu upokojencev.

Prispevki za socialno varnost vključujejo:

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje.

Želite registrirati s.p.?

Obveznost samostojnih podjetnikov in poklicev

Za samozaposlene in fizične osebe z registriranim samostojnim poklicem so prispevki za socialno, zdravstveno in pokojninsko varnost obveznost, ki jo plačujejo mesečno. Na podlagi obračuna preko eDavki, se prispevki plačujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, na predpisane prehodne vplačilne račune FURS. Ti so določeni s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov RS.

Kdaj je s.p. lahko normiranec?

 

računovodsko svetovanje

Obveznost izplačevalcev dohodkov

Pravne osebe ter samostojni podjetniki (zasebniki) ali druge organizacije, ki zaposlujejo delavce, morajo kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za zaposlenega v predpisanih rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z ZDavP-1 ter upoštevajoč seveda tudi ZDR-1.

Prispevki za socialno varnost so odvisni od osnove, od katere se obračunajo, saj so v večini primerov določeni v odstotkih. Osnova je običajno bruto dohodek, ki se izplačuje, v izjemnih primerih pa fiksen znesek.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Primeri izračunov

Prispevki za socialno varnost pri plači (delovno razmerje)

bruto plača/osnova: 1.500 evrov odstotek iz bruto odstotek na bruto seštevek % znesek v evrih
prispevki za zdravstveno zavarovanje 6,36 6,56 12,92 193,80
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 0,53 0,53 7,95
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85 24,35 365,25
prispevki za zaposlovanje 0,14 0,06 0,20 3,00
prispevki za starševsko varstvo 0,10 0,10 0,20 3,00
seštevek 22,10 16,10 38,20 573,00

 

Informativni izračun plače

 

Prispevki za socialno varnost pri pogodbi o delu ali avtorski pogodbi (izvajalec je v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu)

bruto/osnova: 1.500 evrov odstotek iz bruto odstotek na bruto seštevek % znesek v evrih
prispevki za zdravstveno zavarovanje 6,36 0,00 6,36 95,40
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 0,53 0,53 7,95
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 8,85 8,85 132,75
seštevek 6,36 9,38 15,74 236,10

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Prispevki za socialno varnost pri pogodbi o delu ali avtorski pogodbi (izvajalec ni zaposlen)

bruto/osnova: 1.500 evrov odstotek iz bruto odstotek na bruto seštevek % znesek v evrih
prispevki za zdravstveno zavarovanje 6,36 0,00 6,36 95,40
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 0,53 0,53 7,95
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85 24,35 365,25
seštevek 21,86 9,38 31,24 468,60

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja