Go to Top

Bančna garancija v poslovnih razmerjih in njene lastnosti

Bančna garancija in njen pomen

Bančna garancija je obveznost izdajatelja garancije, da bo ob izpolnitvi vnaprej določenih pogojev, plačal določen denarni znesek. Vrsta bančne garancije pa je tista, od katere je odvisno, kateri pogoji so določeni.

Informativni izračun plače

Bančna garancija in bistvene sestavine

Bančna garancija mora obvezno navajati pogoje, ob izpolnitvi katerih je možna njena unovčitev. Poleg tega mora vsebovati tudi rok, do katerega je garancijo možno unovčiti. Takšna garancija mora biti podana v pisni obliki, saj je to pogoj za njeno veljavnost.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Bančna garancija in njene prednosti

Bančna garancija je ena od novejših oblik finančnih zavarovanj. Njena prednost je predvsem v izdajatelju zavarovanja – to je banka, ki je dobro organizirana in finančno močno institucija. Bančno garancijo je pri nas uveljavil ZOR (Zakon o obligacijskih razmerjih), te določbe pa se uporabljajo še danes. Sama bančna garancija je podrobneje urejena tudi v pravilih, ki jih je sprejela Mednarodna trgovinska zbornica iz Pariza. Ta pravila pa so povsod po svetu poznana ter tudi spoštovana.

Želite registrirati s.p.?

Akcesorne in neakcesorne bančne garancije

Nekacesorne oziroma neodvisne bančne garancije so tiste, kjer obveznost izplačila iz garancije ni odvisno od temeljnega posla, za katerega se daje to sredstvo zavarovanja. Tako garancijo poznamo tudi pod imenom »garancija na prvi poziv«. Ko izdajatelj garancije prejme pisno zahtevo upravičenca iz garancije, mu mora izplačati denarni znesek iz garancije. Sama garancija vsebuje pogoje, pod katerimi se lahko zahteva unovčenje – pomembno je zgolj to, da ti pogoji niso vezani na sam pravni posel, ki se je zavaroval s tem finančnim sredstvom.

pravno svetovanje

Akcesorna ali odvisne bančne garancije pa so v nasprotju z zgoraj omenjeno, odvisne od temeljnega posla in izpolnitvi obveznosti iz tega posla. Izdajatelj garancije se tako drugi stranki zaveže izplačati denarni znesek iz garancije, če obveznost iz pogodbenega posla ne bo izpolnjena.

Želim se prijaviti na e-novice

Kako preprečiti zlorabe pri unovčevanju neodvisnih bančnih garancij?

Čim upravičenec iz bančne garancije postavi zahtevo za izplačilo, izdajatelj garancije temu ne more ugovarjati. Bančna garancija je lahko izplačana tudi, če obveznost iz pogodbenega posla ni bila kršena. Namen bančne garancije pa ni v zlorabah, temveč v preprečitvi zavlačevanja plačila izdajatelja garancije drugi pogodbeni stranki – prejemniku bančne garancije.

Sodna praksa pa kljub neodvisni naravi tega zavarovanja postavlja meje, kje je še dovoljeno unovčevanje bančne garancije. Če je zahteva za izplačilo postavljena očitno in nesporno neutemeljeno lahko izdajatelj garancije odkloni izplačilo. Te pogoje natančneje ureja Konvencija ZN o neodvisnih bančnih garancijah.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja