Go to Top

Izvršba na nepremičnine kot najboljše sredstvo poplačila dolga

Izvršba na nepremičnine za izterjavo dolga večje vrednosti

Izvršba na nepremičnine je ena od možnosti, ki jih ima upnik proti dolžniku, predvsem v primeru neuspešne izterjave dolga večje vrednosti. Seveda je izvršba na nepremičnine možna le, če so nepremičnine v dejanski lasti dolžnika – torej je dolžnik kot lastnik nepremičnine vpisan v Zemljiško knjigo. Nepremičnina je nato predmet prodaje na javni dražbi, iz prejete kupnine, pa se poplačajo terjatve upnikov. Izvršba na nepremičnine je v celoti urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

Informativni izračun plače

Izvršba na nepremičnine se vpiše v Zemljiško knjigo

Ko je izvršilni naslov pravnomočen, se zaznamba izvršbe vpiše v zemljiško knjigo. Ker gre za javno dostopen register, lahko vsak vidi, ali je določena nepremičnina predmet izvršilnega postopka. Iz zemljiške knjige je tudi razvidno, ali je nepremičnina obremenjena s hipoteko. Imetnik hipoteke ima v izvršilnem postopku na nepremičnino prednost pred ostalimi, saj se njegova zavarovana terjatev poplača pred ostalimi upniki (če pride do prodaje nepremičnine).

Želite registrirati s.p.?

Izvršba na nepremičnine in njen namen

Upnikov namen, ko uperi izvršbo tudi na nepremične je, da se nepremičnina proda na javni dražbi in se s kupnino poplača njegova terjatev, bodisi deloma ali v celoti. Ocenjeno vrednost nepremičnine, na podlagi katere se določi tudi izklicna cena na javni dražbi, določi sodni cenilec.

Izvršba na nepremičnine pa je z letošnjim letom otežena za primere nesorazmerno manjših vrednosti dolga, še posebej, če gre za nepremičnino, ki je dolžnikov dom. V takšnem primeru lahko dolžnik zaprosi za odlog izvršbe. Dokazati mora, da si bivanje problematike ne more urediti na drugačen način in da bi izvršba ogrozila njegove preživljanje in preživljanje družinskih članov. V ta postopek je vpet tudi Center za socialno delo. Odlog izvršbe je tako mogoč zgolj 1x in sicer za največ 6 mesecev.

UPN plačilni nalog – kako ga pravilno izpolniti

pravno svetovanje

Javna dražba nepremičnine

Javne dražbe se lahko udeleži vsak, ki vplača varščino v višini 10% ocenjene vrednosti nepremičnine, vsaj 3 dni pred dražbo. Na prvi dražbi nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70% ugotovljene  vrednosti, na drugi dražbi pa ne za manj kot 50% ocenjene vrednosti. Druge dražbe pa sodišče na razpiše avtomatično, temveč jo mora predlagati upnik, čigar ideja je bila izvršba na nepremičnine. Predlog mora podati v roku 6 mesecev od prve dražbe.

Seznam razpisanih dražb lahko vsakdo preveri na portalu e-dražbe.

Želim se prijaviti na e-novice

Izvršba na nepremičnine v primeru neuspele dražbe

Če se nepremičnina tudi na drugi dražbi ne proda, sodišče po uradni dolžnosti ustavi izvršbo na nepremičnine. Upnik pa lahko v nadaljevanju izvršilnega postopka ponovno zahteva razširitev izvršbe na nepremičnine.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja