Go to Top

Javne dražbe za nepremičnine – ste se jih že kdaj udeležili?

Javne dražbe so vedno bolj zanimive pri kupovanju nepremičnin

V spodnjem članku bodo predstavljene prisilne javne dražbe. Torej tiste, ki nastopijo na podlagi izvršilnega, davčnega ali stečajnega postopka. Namreč v kolikor dolžnik svoje obveznosti, ki jo ima do upnika ne poravna, mu lahko grozi izvršba na premičnine/ nepremičnine. V nadaljevanju pa rubež in prodaja njegovih stvari/ nepremičnine. S prodajo predmetov in nepremičnin se nato poplačajo upniki. Za pravni nasvet se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Na javnih dražbah se prodaja od stanovanj, hiš, poslovnih prostorov, pohištva, avtomobilov ter še veliko drugih uporabnih stvari. Pa tudi živali. Z nakupi preko javnih dražb lahko dosti prihranimo v primerjavi s klasičnim nakupom. Vendar nakupovanje na dražbah zahteva previdnost, pazljivost pa tudi dobro poznavanje. Slednje predvsem zahteva poznavanje določenih pravil glede samega postopka javne dražbe (npr. davčni, izvršilni postopek). Ker gre za prodajo po načelu videno-kupljeno, kupec ne more uveljavljati garancij ali zahtevkov iz naslova stvarnih napak. Zato si je potrebno stvar oz. nepremičnino, ki se kupuje, dobro ogledati.

Vsaka dražba je predvidena nekaj časa naprej. Od 1. julija so javne dražbe vidne tudi na novem spletnem portalu GOV.SI.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Kako potekajo javne dražbe?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Dobro je vedeti na kaj morate biti pozorni in kako javne dražbe potekajo. Predvsem pa na podlagi katerega postopka se opravljajo javne dražbe. Predpisi, ki urejajo področje javnih dražb so Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-1), Zakon o davčnem postopku (ZDav-P- 2) in Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

ZIZ-1 določa, da se prodaja zarubljenih stvari opravi šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Izjemoma je možno prej, če se dolžnik s tem strinja (če gre za stvari, ki se hitro kvarijo).

Pravni nasvet

Spodaj je strnjeno prikazan postopek spletne javne dražbe premičnin po ZIZ-1:

 1. Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči najmanj petnajst dni.
 2. Prodaja mora biti opravljena v treh mesecih po rubežu.
 3. Način in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj takoj po opravljenem rubežu.
 4. Izvršitelj najmanj osem dni pred začetkom javne dražbe pošlje sodišču oklic javne dražbe.
 5. Sodišče oklic objavi na sodni deski.
 6. Izvršitelj mora hkrati v spletnem iskalniku prodaj premičnin objaviti oklic in fotografijo predmeta. Nato v spletni iskalnik vpisati podatke o premičnini.
 7. Upniku in dolžniku sporoči izvršitelj kraj, dan in uro prodaje.
 8. Na spletni javni dražbi lahko sodeluje tisti, ki se najpozneje 24 ur pred začetkom spletne dražbe prijavi. Po prijavi pridobi enolični znak, pod katerim anonimno sodeluje na dražbi.
 9. Trajanje spletne javne dražbe se določi v oklicu.

Javne dražbe – kaj, če cena ni dosežena?

 1. Če na prvi dražbi ni dosežena cena (pod ocenjeno vrednostjo), enaka ocenjeni vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo. Na tej se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod tretjino te vrednosti.
 2. Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlaga stranka v tridesetih dneh od prve dražbe. Oziroma od izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo. Izvršitelj mora opraviti drugo dražbo ali ponovno prodajo z neposredno pogodbo najpozneje v dveh mesecih po prejemu strankinega obvestila.
 3. Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku druge dražbe oziroma ponovne prodaje z neposredno pogodbo. Ali če stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi, sodišče ustavi izvršbo. V sklepu o ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari.
 4. V kolikor pride do prodaje, mora kupec položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe. V določenih primerih mora dati tudi izjavo, ali je z upnikom povezana oseba.
 5. Izvršitelj je dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega morajo biti razvidni podatki o opravljeni prodaji.
 6. Izvršitelj na podlagi zgoraj navedenega dokumenta opravi izbris vseh bremen in prepovedi na prodani premičnini. Opravi tudi vpis novega lastnika, če se lastninska pravica vpisuje v register.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Zgoraj je tako prikazan postopek spletne javne dražbe premičnin, ki ga ureja ZIZ-1. ZDav-P- 2 pa prav tako ureja javne dražbe in določa druge pogoje. Na primer eden bistvenih pogojev za dražbo premičnin na podlagi slednjega zakona je, da mora biti vrednost nad 5.000 eurov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja