Go to Top

Davčna napoved – kdaj jo je zavezanec dolžan vložiti

Davčna napoved je obveznost fizične osebe

Davčna napoved se oddaja v predpisanih rokih na Finančno upravo bodisi preko portala eDavki, bodisi osebno ali po navadni pošti. Davčna napoved se odda v primeru, da fizična oseba ni prejela informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto. Ne-vložena davčna napoved s strani zavezanca, ali če ta ni vložena v roku, je prekršek, za katerega je določena globa od 250 do 400 evrov.

Informativni izračun plače

Dohodki v Slovenji in davčna napoved

Zavezanci, ki prejemajo dohodke v Sloveniji, na primer iz naslova delovnega razmerja ne potrebujejo sami oddajati napovedi. Slovenski izplačevalci so dolžni ob vsakem izplačilu plače poročati za zaposlene koliko plače in koliko dajatev in prispevkov iz plače so izplačali. Davčna napoved se s tem izpolni preko obrazcev REK. Podatki so na letni ravni zbrani na informativnem izračunu dohodnine, ki jo nato prejmejo zavezanci.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Dohodki, ki jih izplačujejo slovenski izplačevalci (organizacije, podjetja, podjetniki, društva, zavodi itd.) so običajno:

 

Če torej zavezanec prejme nakazilo od slovenskega izplačevalca je davčna napoved že urejena in mu ni potrebno posebej poročati.

davčno svetovanje

Fizična oseba, ki dosega druge dohodke, bodisi iz naslova opravljanja dejavnosti ali samostojnega poklica ali iz naslova kapitala, mora sama poskrbeti da bo davčna napoved oddana pravilno in pravočasno.

Informativni izračun dohodnine

Davčna napoved in roki, ki jih je vredno poznati

Spodaj navajamo roke za oddajo posameznih napovedi:

rok davčna napoved -naziv obrazca
31.03. za preteklo leto OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DDD)
do 28.02. za preteklo leto NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM 
do 28.02. za preteklo leto NAPOVED DOHODNINE OD DOBIČKA OD VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV 
do 28.02. za preteklo leto DAVEK OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV 
do 28.02. za preteklo leto NAPOVED DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE 
do 28.02. za preteklo leto NAPOVED DOHODNINE OD DRUGIH OBRESTI 

 

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dohodki iz tujine

Pri dohodkih iz tujine je več poročanj. Tuji izplačevalci namreč niso zavezani za poročanje, zato se davčna napoved ob izplačilih dohodkov fizičnim osebam, ne predlaga FURS. Posledično je fizična oseba, prejemnik, davčni rezident Slovenije, sam dolžan prijaviti prejet dohodek. Poleg zgoraj navedenih napovedi, mora zavezanec sam oddati prijavo dohodkov iz tujine tudi za plače in druge dohodke iz delovnega razmerja, honorarje iz raznih pogodb, prejetih dividend in obresti.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Seznam za prijavo dohodkov iz tujine (poleg zgornjih):

rok davčna napoved -naziv obrazca
v 15 dneh od dneva prejema dohodka NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA REZIDENTE  
v 15 dneh od dneva prejema dohodka NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD POKOJNINE ZA REZIDENTE 
do 15 dne v mesecu za pretekli mesec NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZA REZIDENTE  
v 15 dneh od dneva prejema dohodka NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE 
do 28.02. za preteklo leto NAPOVED DOHODNINE OD DIVIDEND 
do 31.07. za preteklo leto NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE  

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja