Go to Top

Zakonske zamudne obresti – kdaj jih je potrebno plačati?

Zakonske zamudne obresti – kdaj pride do njih, kako so predpisane in njihova obrestna mera

Zakonske zamudne obresti so z zakonom predpisana posledica zamude pri plačilih. Če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo svoje denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še zakonske zamudne obresti. Kdaj pričnejo teči zakonske zamudne obresti in kolikšna je obrestna mera?

Informativni izračun plače

Zakonske zamudne obresti so določene z zakonskim predpisom

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Za izračun zamudnih obresti kliknite tukaj. Zakonske zamudne obresti so obresti, ki so določene z zakonom in veljajo, če se upnik in dolžnik ne dogovorita drugače. Ureja jih Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1). Obrestna mera zamudnih obresti se obračuna na letni ravni, velja pa za denarne (ne pa tudi druge) obveznosti. Upnik in dolžnik lahko sicer s pogodbenim določilom zamudne obresti tudi izključita.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Obrestna mera zakonskih zamudnih obresti

Na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti se višina obresti in vse spremembe objavijo v Uradnem listu RS. Predpisana obrestna mera velja za obdobje šestih mesecev, ki se začne z januarjem oziroma julijem vsakega koledarskega leta. Za šestmesečno obdobje, ki se je začelo s 1. januarjem 2021, znaša predpisana obrestna mera zamudnih obresti 8 odstotkov.

Pravni nasvet

Kdaj pričnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti pričnejo teči z dnem nastanka zamude. Obračunajo se torej od dneva nastanka zamude do dneva plačila.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kaj pa pogodbene obresti?

Zakonske zamudne obresti niso isto kot pogodbene zamudne obresti. Slednje so zamudne obresti za katere se dogovorita stranki s pogodbo, ne glede na zakonski predpis. Tudi pogodbene zamudne obresti začnejo teči s prvim dnem zamude, kar pomeni naslednji dan po zapadlosti obveznosti. Kolikšna je obrestna mera in kako se obračunajo določita stranki sami. Pogodbene obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja