Go to Top

Poročanja v oktobru in novembru 2021 – pazite na roke!

Poročanja so odgovornost podjetij in podjetnikov

Poročanja zunanjim inštitucijam so obvezna za podjetja in podjetnike. Podlage za poročanja oz. oddajo le-teh najdemo v posameznem zakonskem aktu ali podaktu. Poročanja se praviloma opravijo preko spletnih portalov pristojne inštitucije. Da ne boste pozabili na poročanja, smo za vas pripravili koledar obveznosti poročanja za oktober in november. Za lažji pregled smo obveznosti poročanja razdelili na polovice mesecev, tako da ne boste pozabili na poročanja, ki so odgovornost podjetij in podjetnikov. Preverite, katera poročanja morate izvesti ta in naslednji mesec.

Informativni izračun plače

Koledar obveznosti poročanja za prvo polovico oktobra 2021

DATUM POROČANJA/DOGODEK
11.10.
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2021
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij – september 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij – september 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2021 – vezano na dan prejetja dohodka)
15.10.
 • Intrastat – poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za september 2021
 • poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu september 2021
 • oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu september 2021
 • obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za september 2021
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za september 2021
 • obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za september 2021
 • obračun in plačilo požarne takse za september 2021
14.10.-21.10.

računovodsko svetovanje

Koledar obveznosti poročanja za drugo polovico oktobra 2021

DATUM POROČANJA/DOGODEK
18.10
 • (oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-1 in i–REK); plačilo prispevkov v 5ih dneh
 • obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2021
20.10.
 • rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2021
 • poročanja DDV; obrazec DDV-O za september 2021 ter julij – september 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2021 (op. plačilo DDV je 29.10.)
 • obrazec DVP – Poročanja o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2021
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2021
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2021
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2021
25.10.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za september 2021
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za september 2021
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za september 2021
29.10.
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2021– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2021
 • poročanja DDV Obračun DDV-O za september 2021
 • poročanja DDV Obračun DDV-O za julij – september 2021
 • obrazec PD–O Poročilo o dobavah (76.a člen) za september 2021
 • obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2021
 • obračun davka na finančne storitve za september 2021
 • oddaja Obračuna davka na motorna vozila za september 2021

Ali veste izpolniti UPN plačilni nalog?

Koledar obveznosti poročanja za prvo polovico novembra 2021

DATUM POROČANJA/DOGODEK
10.11.
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2021 – vezano na dan prejetja dohodka)
 • Statistika finančnih računov (AJPES) za obdobje julij-september 2021
11.11.-18.11.
15.11.
 • Intrastat – poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2021
 • poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu oktober 2021
 • oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktober 2021
 • obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za oktober 2021
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2021
 • obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za oktober 2021
 • obračun in plačilo požarne takse za oktober 2021

Želite registrirati s.p.?

Koledar poročanja za drugo polovico novembra 2021

DATUM POROČANJA/DOGODEK
18.11.
 • (oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-1 in i–REK); plačilo prispevkov  v 5ih dneh
 • obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2021
19.11.
 • rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2021
 • poročanja DDV; obrazec DDV-O za oktober 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2021 (op. plačilo DDV je 30.11.2021)
 • obrazec DVP – Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2021
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2021
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2021
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za oktober 2021
25.11.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za oktober 2021
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za oktober 2021
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za oktober 2021
30.11.
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2021 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2021
 • poročanja DDV Obračun DDV-O za oktober 2021
 • obrazec PD–O Poročilo o dobavah (76.a člen) za oktober 2021
 • obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za oktober 2021
 • obračun davka na finančne storitve za oktober 2021
 • oddaja Obračuna davka na motorna vozila za oktober 2021

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja