Go to Top

Okoljske dajatve – vse kar morate vedeti (1. del)

Okoljske dajatve so dajatve, ki jih je dolžan plačevati povzročitelj osnaževanja. To je oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami ali z odpadki. Pa tudi oseba, ki proizvaja ali uporablja ali daje na trg surovine, polizdelke ali izdelke, ki vsebujejo okolju škodljive snovi.

Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali občine. Ta sredstva pa se nato namenijo npr. za financiranje gospodarskih javnih služb, ki opravljajo storitve, ki zagotavljajo varovanje okolja.

Potrebujete pravno pomoč glede okoljskih dajatev? Posvetujte se z našo pravno službo in jo pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

Zakon o okoljskih dajatvah (ZVO-1) daje pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da določi:

 • vrsto onesnaževanja,
 • osnovo za obračun okoljske dajatve,
 • zavezance za posamezno okoljsko dajatev,
 • njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Ker je izdelkov, ki vsebujejo okolju škodljive snovi veliko, je Vlada sprejela vrsto uredb, s katerimi je določila okoljske dajatve za posamezne (škodljive) izdelke.

Obveznosti delodajalcev

Kako se določi osnova za določitev okoljske dajatve?

Osnova za določitev okoljske dajatve za osnaževanje okolja je:

 1. vrsta, količina ali lastnosti emisije iz posameznega vira,
 2. vrsta, količina ali lastnosti odpadkov ali
 3. vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali izdelku.

Kako se določi višina okoljske dajatve?

Višina dajatve se določi tako, da je enaka mejnim stroškom onesnaževanja.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Katere so vse okoljske dajatve?

 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okoljska dajatev zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev;
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
 • okoljska dajatev zaradi uporabe hlapljivih organskih snovi;
 • okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva;
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil;
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okoljska dajatev zaradi izrabljenih gum;
 • okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okoljska dajatev zaradi onesnaževanje zraka z emisijo CO2 pri sežiganju gorljivih organskih snovi.

Pravni nasvet

Ali je možna oprostitev okoljske dajatve?

Možna je oprostitev ali zmanjšanje dajatve. In sicer to je možno takrat, če:

 • je povzročitelj obremenjevanja okolja in je z državo sklenil pogodbo o dodatnem zmanjševanju obremenjevanja okolja ali
 • če je oseba, ki je vključena v izpolnjevanje mednarodno sprejetih pogodbenih obveznosti države, ki se nanašajo na zmanjševanje obremenjevanja okolja.

ZVO-1 pa tudi določa možnost, da dobite povrnjeno že plačano dajatev.

Kazni za neplačevanje dajatve?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

V kolikor ste zavezanec za plačilo okoljske dajatve, pa le-te ne plačujete oziroma ne opravite samoprijave, lahko padete v kršitev uredb in plačate visoko kazen.

Več o tem, katere so dejavnosti pri katerih morate paziti na plačevanje okoljskih dajatev, bomo objavili v naslednjem članku.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja