Go to Top

Oddaja stanovanja v najem in plačilo davka – v bodoče dve spremembi!

Oddaja stanovanja bo v 2022 davčno ugodnejša

Oddaja stanovanja v dolgoročni najem pomeni za lastnika hkrati tudi obveznost plačila davka. Dohodek od najemnin bo, po napovedih,  po 1. januarju 2022 doživel kar dve spremembi: znižanje normiranih odhodkov iz 15 % na 10 % in občutno znižanje davčne stopnje iz 27,5 € na 15 %. Dodatna sprememba bo, da se bo najemodajalec lahko odločil, ali bo dohodek vštel v letni izračun dohodnine ali bo plačeval enkratni davek. Seveda bomo morali za dokončno uveljavitev počakati potrditev vlade in objavo v Uradnem listu.

Izračunajte si plačo!

Dolgoročna oddaja stanovanja ali kratkoročni najem

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Lastniki, fizične osebe, se lahko odločijo za oddajo v kratkoročni najem (turistični nameni, npr. preko Air BnB in Booking.com) ali pa kot dolgoročna oddaja stanovanja.

Razliki sta:

  • KRATKOROČNI NAJEM: v prijavi dejavnosti, če gre za turistične namene (kot sobodajalec ali kot samostojni podjetnik)
  • DOLGOROČNI NAJEM: odločitvi ali se bo oddaja stanovanja izvajala kot dejavnosti (samostojni podjetnik) ali kot fizična oseba

Skladno z izbiro fizične osebe o obliki opravljanja dejavnosti, se nato obdavčujejo dohodki iz najemnine. Če se odloči za registrirano dejavnost v obliki sobodajalca ali samostojnega podjetnika, potem veljajo pravila obdavčitve kot za ostale podjetnike. V kolikor pa se vrši oddaja stanovanja preko statusa fizične osebe, potem je obdavčitev določena v Zakonu v dohodnini in jo predstavljamo v nadaljevanju.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Davek – Dohodnina (oddaja stanovanja)

Kot rečeno v uvodu bo v letu 2022 kar nekaj sprememb pri obdavčitvi tovrstnih dohodkov. Zato smo spodaj, za lažjo predstavo pripravili primerjalni izračun obdavčitve dohodkov iz najema. Spremembe bodo tako v višini priznanih normiranih odhodkov kot tudi pri višini davčne stopnje.

 

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

 

davčno svetovanje

 

Koliko dodatnih dni dopusta vam pripada?

Pri znižanju davčne osnove se upoštevajo zakonsko predpisani normirani odhodki, pa vendar se lahko zavezanec odloči drugače. Lahko namesto teh upošteva dejanske stroške vzdrževanja, s katerimi ohranja vrednost premoženja, seveda, če jih plačuje sam. Oddaja stanovanja, oziroma dohodki iz najemnine se prijavljajo FURS-u preko portala eDavki z obrazcem Napoved za odmero dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

 

Primerjava v obdavčitvi fizične osebe (oddaja stanovanja):
2021 v EUR 2022 v EUR
dohodek/ bruto najemnina 3.000 dohodek/ bruto najemnina 3.000
normirani odhodki 15% 450 normirani odhodki 10% 300
davčna osnova 2.550 davčna osnova 2.700
davek 27,5 % 701 davek 15% 405
neto najemnina 2.299 neto najemnina 2.595

Poleg sprememb v odstotku normiranih dohodkov in davka je novost pri obdavčitvi fizičnih oseb, ki oddajajo v najem, možnost, da se njihov dohodek vključki v letno dohodnino in se ne obdavči cedularno, enkratno. V tem primeru bo oddaja stanovanja obdavčena skladno z dohodninsko letvico, upoštevajoč vse dohodke fizične osebe, kakor tudi pripadajoče olajšave. Vsak najemodajalec bo moral zase pripraviti kalkulacijo davčnih obveznosti, v kolikor bi jih želel davčno optimizirati.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja