Go to Top

Mesečni temeljni dohodek 2021 – ga morate vrniti?

Mesečni temeljni dohodek 2021 – vračilo je možno preko portala eDavki

Mesečni temeljni dohodek 2021 je protikoronski ukrep, ki so ga v prvem polletju 2021 samostojni podjetniki koristili v velikem obsegu. Samozaposleni, ki so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek 2021, morajo izpolniti Izjavo o vračilu prejetih upravičenj, ki je že na voljo na portalu eDavki. V nadaljevanju opisujemo, v katerih primerih in kako je potrebno vračati prejeto državno pomoč.

Izračunajte si plačo!

Mesečni temeljni dohodek 2021 – razlogi za vračilo

Mesečni temeljni dohodek 2021 morate vračati, če:

Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

 • ne izpolnjujete pogoja glede zmanjšanja obsega poslovanja,
 • ste si izplačali dobiček, kupili lastne delnice ali lastne poslovne deleže ali pa je prišlo do izplačila nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu,
 • ste prejeli finančno nadomestilo zaradi izpada dohodkov kmetov,
 • iz drugih razlogov.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kako izpolniti izjavo za vračilo prejete pomoči

Ob izpolnjevanju izjave za vračilo prejetih upravičenj morate tudi izbrati obdobje, za katerega vračate mesečni temeljni dohodek 2021. Naj spomnimo, da je na tej isti vlogi možno izbrati tudi obdobja iz leta 2020. Mesečni temeljni dohodek je bil na voljo samozaposlenim v sledečih obdobjih:

 • marec 2020 (vključuje tudi oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost)
 • april 2020 (vključuje tudi oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost)
 • maj 2020 (vključuje tudi oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost)
 • oktober 2020
 • november 2020
 • januar 2021
 • februar 2021
 • marec 2021
 • april 2021
 • maj 2021
 • junij 2021

pravno svetovanje

Neizpolnjen pogoj zmanjšanega obsega poslovanja

Mesečni temeljni dohodek je upravičenec v spomladanskem valu epidemije leta lahko uveljavljal, če je ocenil, da je zaradi epidemije utrpel vsaj 10 odstotni upad prihodkov iz leta 2020 napram 2019.

Za mesečni temeljni dohodek 2021 pa je veljal enak pogoj, kot v jesenskem valu epidemije in sicer vsaj 20 odstotni upad prihodkov. Ukrep je bil s strani Vlade RS dvakrat podaljšan, pri čemer pa se pogoji niso spremenili in so veljali enaki pogoji vse do junija 2021.

Spomnimo, da so upravičenci za mesečni temeljni dohodek 2021 samozaposlene osebe, katerih prihodki (čisti prihodki od prodaje) so v letu 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

Če ni poslovala v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičena tudi samozaposlena oseba, ki so ji povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 ni poslovala, je do pomoči upravičena tudi samozaposlena oseba, ki so se ji povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Mesečni temeljni dohodek 2021 – kdaj ga morate vrniti?

Zavezanci, ki so ugotovili, da niso upravičeni do prejema mesečnega temeljnega dohodka, ker ne izpolnjujejo pogojev, so morali na FURS vložiti vlogo za vračilo mesečni temeljni dohodek najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, ki se je izteklo 30. aprila 2021. Izplačilo neupravičeno prejetih sredstev pa mora posameznik udejaniti v 30 dneh od prejema odločbe FURS. Tisti, ki te izjave niso samovoljno izpolnili, pa lahko pričakujejo naknadne odločbe FURSa, ko bo ta začel preverjati izpolnjevanje pogojev upravičenosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja