Go to Top

Temeljni dohodek bo izplačan

Temeljni dohodek

Temeljni dohodek bo spet izplačan upravičenim samozaposlenim. Vlada je pretekli teden podaljšala nekatere protikoronske ukrepe – med njimi tudi mesečni temeljni dohodek, za katerega bo možno zaprositi vse do konca junija. Poleg tega ukrepa, pa je vlada podaljšala tudi ukrep povrnitve izgube dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka.

Izračunajte si plačo!

Mesečni temeljni dohodek je bil v lanskem letu množično uporabljena oblika pomoči

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Mesečni temeljni dohodek je ukrep namenjen predvsem samozaposlenim in samozaposlenim v kulturi, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. V okviru prvega vala epidemije spomladi lani so izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 700 evrov koristili upravičenci (samozaposleni, družbeniki), in sicer 51.501 upravičencev v višini 82,4 milijona evrov. V okviru drugega vala lansko jesen je to obliko pomoči koristilo skoraj 37.984 upravičencev v višini 117,3 milijona evrov.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Kdo so upravičenci za mesečni temeljni dohodek?

Upravičenci so samozaposlene osebe (tudi samozaposleni v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov iz proračuna RS):

  • ki so bile registrirane kot s.p. do vključno 1. septembra 2020;
  • ki imajo na dan vloge plačane vse zapadle obveznosti do države (davki, prispevki);
  • katerih prihodki (čisti prihodki od prodaje) so v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

Če ni poslovala v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičena tudi samozaposlena oseba, ki so ji povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 ni poslovala, je do pomoči upravičena tudi samozaposlena oseba, ki so se ji povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

 

Pravni nasvet

Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?

Temeljni dohodek znaša 1.100,00 EUR mesečno za samostojne podjetnike in 700,00 EUR mesečno za samozaposlene v kulturi.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kako oddati vlogo za mesečni temeljni dohodek?

Samozaposlena oseba, ki zaradi upada prihodkov želi prejeti mesečni temeljni dohodek, je dolžna preko sistema eDavki Finančni upravi RS predložiti izjavo, s katero potrdi, da izpolnjuje zakonsko določene pogoje za pridobitev temeljnega dohodka. Vsi upravičenci, ki bodo predložili neresnične izjave oziroma pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo dolžni vsa prejeta sredstva vrniti. Na dan oddaje vloge mora imeti upravičenec poravnane davčne obveznosti.

Vloga za mesečni temeljni dohodek bo na voljo predvidoma v začetku aprila na spletnem portalu eDavki.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja