Go to Top

Karantena in višja sila: spremenjen način oddajanja vlog!

Karantena in višja sila sta pravna pojma, ki ju je vredno bolj podrobno spoznati

Karantena kot začasna prisilna osamitev z namenom preprečitve širjenja virusa je eden od ukrepov za zajezitev aktualne epidemije. Višja sila pa je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljena kot nepričakovan zunanji vzrok (dogodek), katerega posledicam se ni mogoče povsem izogniti in ga tudi ne odvrniti. Vso dokumentacijo za oba ukrepa, iz naslova katerih boste uveljavljali povračilo izplačanega nadomestila plače, lahko po novem delodajalci oddate na poenostavljen način.

Informativni izračun plače

Karantena je eden izmed mnogih ukrepov vlade za omilitev posledic epidemije. Veste, v katerem primeru so zaposleni dejansko upravičeni do izplačila nadomestila plače, ker jim je bila odrejena karantena? Veste, kako uveljavljati povračilo izplačanega nadomestila plače delavcem, pri katerih je prisotna višja sila ali karantena? Za ažurno, natančno in učinkovito razrešitev vseh podjetniških zagat iz naslova interventnih zakonov vam na pomoč lahko priskočijo naše strokovnjakinje iz pravne službe. Za individualno pravno svetovanje jim pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Karantena in višja: kako je urejen ukrep?

Skladno z interventnimi zakoni so delavci, pri katerih je prisotna višja sila ali karantena, upravičeni do nadomestila plače, ki znaša 80 % osnove po določbi ZDR-1. Skladno s sedmim interventnim zakonom (PKP7) nadomestilo ne sme biti manjše od minimalne plače.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Karantena in višja sila: kdaj vložiti vlogo?

Delodajalci lahko oddate vlogo najkasneje v osmih dneh od začetka odsotnosti zaposlenega. Povračilo izplačanega nadomestila plače pa lahko uveljavljate:

Pravni nasvet

Karantena in višja sila: poenostavljen postopek oddaje vlog!

Za uveljavitev povračila nadomestila plač je pristojen Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Po novem lahko delodajalci oddate vso potrebno dokumentacijo za povračilo izplačil preko Portala za delodajalce. Dokumenti se pošiljajo za vsako posamezno vlogo.

PKP7 je potrjen: kaj prinaša podjetjem?

  • Ko boste želeli uveljavljati povračilo izplačanih nadomestil zaradi višje sile ali zato, ker je bila delavcu odrejena karantena, boste vsako vlogo posebej oddali preko portala.
  • Dokumentacije ne bo več treba pošiljati po elektronski pošti. Če ste dokumente za posamezno vlogo že poslali, vam jih ni potrebno vnovič pošiljati.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja