Go to Top

Cedularna obdavčitev predstavlja enkratno obdavčitev

Cedularna obdavčitev je enkratna

Cedularna obdavčitev dohodkov pomeni enkratno obdavčitev bodisi fizičnih bodisi pravnih oseb. Največkrat se uporablja pri pojasnitvi obdavčitve kapitalskih dobičkov fizičnih oseb. Pri pravnih osebah se izraz cedularna obdavčitev praviloma ne uporablja, a vendar bi tudi pri njih predstavljal enako.

Informativni izračun plače

Fizične osebe brez dejavnosti

Pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, se cedularna obdavčitev uporablja pri obdavčitvi dohodkov iz oddaje premoženja v najem, obdavčitvi obresti in dividend ter dobičkov iz kapitala. Končna, cedularna obdavčitev pri zgoraj navedenih dohodkih pomeni, da se le ti ne vštevajo v letni obračun dohodnine. Posledično se ne izračunava davek po dohodninski lestvici, temveč je stopnja fiksna.

Primer izračuna davka od dividend (velja, če bo izplačilo izvršeno do konca leta 2021):

Dividenda / Izplačan nerazporejen čisti dobiček
po sklepu družbenika/ov (EUR): 10.000
Davek (fiksna stopnja) 27,50% 2.750
Neto izplačilo lastniku EUR) 7.250

Po 01.01.2022 bo sprememba zakonodaje dovoljevala izbiro (ZDOH-2). Fizična oseba se bo lahko odločala sama ali želi, da se ji ti dohodki obdavčijo kot cedularna obdavčitev ali se vključijo v celoletne dohodke, in obdavčijo po dohodninskih razredih.

Preverite ali vam pripadajo  dodatni dnevi letnega dopusta

Fizične osebe z dejavnostjo

Tisti zavezanci, ki opravljajo samostojno dejavnost, in se odločijo za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov, so prav tako obdavčeni enkratno in dokončno. Cedularna obdavčitev se izraža v tem, da zopet dohodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti v teh primerih niso vključeni v letni izračun dohodnine. V primerih, ko zavezanci uveljavljajo dejanske stroške, vodijo poslovne knjige, in ugotavljajo dobiček iz poslovanja, se le ta obdavčuje skladno z dohodninsko lestvico.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

davčno svetovanje

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

 

Primer izračuna davka pri normirancu in zavezancu, ku uveljavlja dejanske stroške:

LETNI IZRAČUN SP “klasični” “normiranci”
(izdani računi) 50.000,00 prihodki/prodaja 50.000,00
(prejeti računi in obračuni) 25.283,33 stroški in drugi odhodki 26.283,33
20.000,00 nabavna vrednost prodanega blaga 20.000,00
600,00 stroški banke 600,00
3.600,00 obvezni prispevki 3.600,00
1.000,00 ostali stroški 2.000,00
  1.000,00 vlaganja v osnovna sredstva 1.000,00
83,33 amortizacija 83,33
24.716,67 dobiček iz poslovanja 23.716,67
40% nabavne vrednosti 400,00 olajšava za vlaganja v osnov.sred. /
dohodnina 3.500,00 splošna olajšava /
normirani odhodki 80% 40.000,00
20.816,67 osnova za davek 10.000,00
4.562,33 (16%+26%)            davek               20% 2.000,00

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Pravne osebe in cedularna obdavčitev

Pri podjetjih, društvih, zavodih in drugih organizacijah se praviloma izraz cedularna obdavčitev ne uporablja. Vsekakor pa lahko naredimo vzporednico pri davku od dohodkov pravnih oseb, kjer gre za obdavčitev s tako imenovanim neposrednim davkom. Davek se plačuje v fiksni stopnji na podlagi oddanega obračuna, z izračunom razlike med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Pravilom davčna osnova ni enaka poslovnemu dobičku, zaradi določenih omejitev davčne zakonodaje pri priznavanju odhodkov ter zaradi dodanih davčnih olajšav. Tudi pri družbah je mogoče uveljavljanje normiranih odhodkov.

Primer izračuna davka od dohodkov pravnih oseb:

LETNI IZRAČUN DOO “klasični” “normiranci”
(izdani računi) 50.000,00 prihodki/prodaja 50.000,00
(prejeti računi in obračuni) 25.283,33 stroški in drugi odhodki 26.283,33
20.000,00 nabavna vrednost prodanega blaga 20.000,00
600,00 stroški banke 600,00
3.600,00 plače 3.600,00
1.000,00 ostali stroški 2.000,00
  1.000,00 vlaganja v osnovna sredstva 1.000,00
83,33 amortizacija 83,33
24.716,67 dobiček iz poslovanja 23.716,67
40% nabavne vrednosti 400,00 olajšava za vlaganja v osnov.sred.
dohodnina 3.500,00 splošna olajšava
normirani odhodki 80% 40.000,00
20.816,67 osnova za davek 10.000,00
3.955,17 davek 19% 1.900,00

 

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja