Go to Top

ZDDPO-2 se v letu 2022 spreminja

ZDDPO-2 se v letu 2022 spreminja. Katere spremembe se nam obetajo?

ZDDPO-2 (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) je doživel kar nekaj sprememb, ki bodo stopile v veljavo s 01.01.2022. Sprejete spremembe ZDDPO-2 bodo vplivale na davčno osnovo zavezancev, torej družb, zavodov, društev in ostalih organizacij, ki plačujejo davek po temu predpisu.

Spodaj naštete spremembe bomo v prihodnjih dneh podrobno predstavili, tokrat pa le na kratko.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Davčna olajšava za donacije

Spremembe za donacije se nanašajo na zvišanje davčne olajšave za donacije iz 0,3 % od obdavčljivih prihodkov na 1 %. Hkrati se doda med dodatne olajšave, 0,2 %, tudi izplačane donacije za športne namene. Do sedaj je bila dodatna olajšava po ZDDPO-2 omejena za kulturne namene in prostovoljna društva, ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Informativni izračun za normirance

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

Nova olajšava v ZDDPO-2 bo omogočala dodatno znižanje davčne osnove, če bodo podjetja vlagala v umetno inteligenco, računalništvo v oblaku, v okolju prijazne tehnologije, bolj zdrav transport ipd. Višina davčne olajšave bo 40 % od investiranega zneska.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Davčna olajšava za zaposlovanje

Dosedanje davčne olajšave za zaposlovanje se širijo še na zaposlovanje oseb z poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina olajšave za te primere je 45 % plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve. Nove olajšava, v višini 55 % plače za prvih 24 mesecev, v ZDDP, bo tudi za prvo zaposlitev mlajših oseb od 25 let.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Davčna olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Velika sprememba ZDDPO-2 je pri olajšavi za zavezance, ki nudijo praktično delo v sklopu strokovnega izobraževanja. Omejitev 20 % se zvišuje na 80 % povprečne plače zaposlenih v RS.

Davčno priznani stroški reprezentance

Malo manj občuten bo dvig odstotka davčno priznanih odhodkov za pogostitev poslovnih partnerjev in poslovna darila iz 50 % na 60 %.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Spremembe pri rezervacijah

Rezervacije bodo v petletnem prehodnem obdobju priznane v 100 % in ne le v 50 %, kot velja po sedanjem ZDDPO-2.

Priznavanje amortizacije najetih sredstev

Podjetja, ki imajo sredstva v poslovnem najemu, bodo lahko izenačila obračun amortizacije za poslovne namene z predpisano po ZDDV. Z 2022 bo usklajeno, da je najvišja letna amortizacijska stopnja za najeta sredstva enaka dobi pogodbenega najema.

pravno svetovanje

Priznavanje odpisa terjatev

Popravek bo še kako dobrodošel, saj bo zavezancem davčno priznan odpis terjatev že v trenutku, ko jih bo prijavil v postopek stečaja ali prisilne poravnave dolžnika. Po sedanjem ZDDPO-2 morajo čakati pravnomočni sklep sodišča. Imate pravno dilemo? Za pravni nasvet se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Davčni odtegljaj ob plačilu storitev v “davčne oaze”

Pri davčnih odtegljajih je pomembna sprememba, da se poleg seznama držav, kjer je obdavčitev dobička nižja od 12,5%, ki ga objavljata MF in FURS, upošteva tudi seznam EU z jurisdikcijam, iz priloge I. EU smernice. Ta se posodablja največ dvakrat letno.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Redakcijske spremembe ZDDPO-2

V spremembah ZDDPO-2 bo tudi nekaj redakcijskih sprememb in spremembe v sklopu poglavja X. c, Hibridna neskladja, so vezana na poslovanje in obdavčevanje družb, če pri temu nastanejo situacije; bodisi, da bi prišlo do dvojnega odbitka davka, bodisi do odbitka brez vključitve. Če potrebujete dodatne informacije glede davkov, se obrnite na naše izkušene davčne svetovalce.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja