Go to Top

Prisilna poravnava in stečaj – kakšna je razlika?

Prisilna poravnava se razlikuje od stečaja!

Prisilna poravnava in stečaj sta dva različna pojma, ki sta povezana z insolventnostjo družbe. Tekom poslovanja se nemalokrat zgodi, da gospodarske družbe niso več sposobne poravnati vseh svojih obveznosti oziroma postanejo dolgoročno plačilno nesposobne. V takšnih primerih govorimo o insolventnosti družbe. Šele razmišljate o ustanovitvi podjetja? Za termin registracije nas pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si!

Informativni izračun plače

Ko pride do insolventnosti, lahko poslovodstvo družbe vloži predlog za začetek stečajnega postopka ali pa postopka prisilne poravnave.

Postopke zaradi insolventnosti ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Ustanovite podjetje – pokličite za termin!

Prisilna poravnava in stečaj družbe

Tako stečaj kot prisilna poravnava sta postopka, ki se uvedeta zaradi insolventnosti gospodarske družbe. Poglavitna razlika med njima pa je predvsem v namenu postopka. Po zaključenem stečajnem postopku namreč družba preneha obstajati, medtem ko po zaključenem postopku prisilne poravnave ta nadaljuje s poslovanjem.

Vse o normiranem s.p.

Stečaj družbe

Po zaključenem stečajnem postopku se prezadolžena družba izbriše iz sodnega registra in tako preneha obstajati. Predlog za začetek postopka lahko predlaga dolžnik sam, osebno dogovorni družbenik, upniki ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad.

Prispevki za s.p. 2024

Postopek stečaja lahko traja tudi več let, v tem času pa se unovči celotno premoženje družbe in izkupiček sorazmerno razdeli med upnike. Do (sorazmernega) poplačila svojih terjatev so upravičeni zgolj upniki, ki so pravočasno prijavili svoje terjatve v postopku. Rok za prijavo terjatev je 3 mesece od dneva objave oklica o začetku postopku na spletnih straneh AJPES. Upniki, ki svojih terjatev ne prijavijo ali jih prijavijo prepozno, te izgubijo. Kdaj začne teči zastaranje terjatev in kdaj zastaranje nastopi?

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Pravni nasvet

Ustanovite d.o.o. na DATA točki

Prisilna poravnava

Namen prisilne poravnave je drugačen kot pri stečaju. Med postopkom se namreč s finančnim prestrukturiranjem poskuša prezadolženi družbi omogočiti, da postane plačilno sposobna in nadaljuje s poslovanjem.

Vloga upnikov v postopku prisilne poravnave je večja kot pri stečaju, obenem pa imajo običajno tudi dosti boljše možnosti za poplačilo svojih terjatev.

Prisilna poravnava je lahko predlagana s strani dolžnika samega ali osebno dogovorni družbenik dolžnika.

Prezadolžena družba v postopku pripravi načrt finančnega prestrukturiranja in predlog prisilne poravnave, o katerem glasujejo upniki. Glasovalne pravice imajo zgolj upniki, ki so pravočasno prijavili svoje terjatve. Rok za prijavo terjatev je 1 mesec od dneva objave oklica o začetku postopku na spletnih straneh AJPES.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Upniki, ki svojih terjatev ne prijavijo pravočasno, nimajo pravice glasovati o predlogu prisilne poravnave, vendar pa svojih terjatev ne izgubijo. Potrjena prisilna poravnava bo veljala za vse upnike, tudi tiste, ki svojih terjatev niso prijavili in zato o predlogu niso imeli pravice glasovati. Potrjena prisilna poravnava pa ne bo učinkovala na prednostne terjatve, terjatve, ki so zavarovane z ločitveno pravico kot tudi ne na izločitvene pravice.

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo je mogoče tudi po skrajšanem postopku, brez postopka likvidacije.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Če želite izvedeti več o stečaju in prisilni poravnavi so vam vedno na voljo naši pravni strokovnjaki. Pokličite jih na 01/600-1530 ali jim pišite na data@data.si!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja