Go to Top

Sredstva za preživljanje in združitev družine v 2024

Sredstva za preživljanje kot osnovni pogoj za združitev družine

Sredstva za preživljanje so ena izmed obveznosti, ki jih mora tujec izpolnjevati, da lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje in za združitev svoje družine. Zadostna sredstva za preživljanje so omejena navzdol in sicer znašajo toliko, kot je določen osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji. Ta znesek se usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot se usklajuje tudi minimalna plača.

Informativni izračun plače

Na kakšen način se dokazujejo zadostna sredstva za preživljanje?

Tujec, ki začne postopek združitve družine, priglaša svoje družinske člane kot vzdrževane družinske člane. Zato mora izkazati, da ima zadostna sredstva za preživljanje le-teh. Zadostna sredstva za preživljanje tujec izkazuje s pogodbo o zaposlitvi (višina plače, regresa za letni dopust, izplačilom poslovne uspešnosti). Med zadostna sredstva pa se ne vštevajo prihodki iz naslova povračila stroškov zaposlenemu za malico, prevoza na delo ali povračila drugih stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju nalog na službenem potovanju.

Ustanovite podjetje!

Sredstva za preživljanje bodo od 1.aprila 2024 višja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), je 1.marca objavilo informativno višino denarne socialne pomoči, ki bo veljala od 1.aprila 2024 dalje. To pomeni, da bo pri vlogah za združitev družine, ki bodo oddane na upravno enoto po 1.4.2024, treba zadostiti novi višini sredstev za preživljanje.

Prednosti normiranega s.p.

Pravno svetovanje

Izračun dnevnice 2024

Sredstva za preživljanje in izračun za 4-člansko družino

Če želi tujec, ki je zaposlen v Sloveniji, v Slovenijo pripeljati tudi svojo ženo in dva mladoletna otroka, mora zadostiti cenzusu 1.580,71 EUR, če je žena brezposelna in 1.706,78 EUR, če je žena zaposlena.

Osnovni znesek za odraslo brezposelno osebo znaša 484,88 EUR. Za odraslo zaposleno osebo pa 732,17 EUR. Za vsakega otroka je potrebno izkazati znesek v višini 286,08 EUR, kar ustreza količniku 0,59 od osnovnega zneska.

Dovoljenje za delo in bivanje

Vse podrobnosti glede ugotavljanja višine zadostnih sredstev za preživljanje, pa podrobneje ureja Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje. Za več vprašanj v zvezi s postopkom združevanja družine nudimo strokovno pravno svetovanje. Za vas pa izpeljemo tudi celoten postopek združitve družine. Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si!

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb