Go to Top

Akontacija davka iz dejavnosti

Akontacija davka iz dejavnosti se plačuje vnaprej

Akontacija davka iz dejavnosti je postavka pri samostojnih podjetnikih, na katero morajo biti pozorni, saj se plačuje vnaprej. To pomeni, da davek plačujejo ne glede na dejanski poslovni izid iz poslovanja. Akontacija davka iz dejavnosti se plačuje mesečno ali trimesečno, odvisno od višine letnega davka.

Izračunajte si plačo!

Izračun akontacije

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Akontacija davka iz dejavnosti se izračuna na dva načina. Ob prvi registraciji samostojnega podjetnika ter nato vsako poslovno/davčno leto sproti. Ko se podjetnik vpiše v register, mora hkrati napovedati Finančni upravi svoje načrtovane prihodke in odhodke. V kolikor se odloči za upoštevanje normiranih odhodkov, napove samo prihodke.

Preberite tudi: Dohodninski razredi od 2022

Primer – »običajnega« s.p., ki bo registriral podjetje 1. julija 2021:

Napoved prihodkov (do konca leta): 40.000 evrov

Napoved odhodkov (stroškov; do konca leta): 38.000 evrov

Davčna osnova (razlika med prihodki in odhodki): 2.000 evrov

Akontacija davka iz dejavnosti se izračuna skladno z dohodninsko lestvico (16 %): 320 evrov

Ker je višina letnega davka nižja od 400 evrov, bo ta podjetnik plačeval akontacijo kvartalno v višini 160 evrov. Prvo plačilo zapade dne 10. 10. 2021 za trimesečno obdobje julij-september 2021.

davčno svetovanje

Primer – »normiranega« s.p., ki bo registriral podjetje 01. julija 2021

Napoved prihodkov (do konca leta): 40.000 evrov

Normirani odhodki (80 % od prihodkov): 32.000 evrov

Davčna osnova (razlika med prihodki in odhodki): 8.000 evrov

Akontacija davka iz dejavnosti se izračuna skladno s enotno stopnjo 20%: 1.600 evrov

Mesečni obrok akontacije znaša: 266,67 evrov

Plačuje se vsak mesec do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prvo plačilo zapade dne 10. 8. 2021, za mesec julij 2021.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Poračun davka z akontacijami

Ob letnem zaključnem davčnem obračunu oziroma napovedi davka iz dejavnosti se opravi poračun. Akontacija davka se odšteje od izračunane davčne obveznosti za preteklo leto. V kolikor je bila plačana akontacija davka iz dejavnosti v višjem znesku kot je obračunan davek, se presežen znesek vrne podjetniku v roku 30 dni. V nasprotnem primeru je potrebno v enakem roku – 30 dni – doplačilo.

Želim se prijaviti na e-novice

Primer poračuna:

Letni prihodki: 80.000 evrov

Letni odhodki: 70.000 evrov

Davčna osnova: 10.000 evrov

Davek po dohodninski lestvici: 503,33 evrov

Vplačana akontacija davka iz dejavnosti: 320 evrov

Doplačilo davka: 183,33 evrov

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja