Go to Top

Regres za letni dopust 2021 in delavci na čakanju

Regres za letni dopust 2021 tudi za delavce na čakanju

Regres za letni dopust 2021 je pravica, ki pripada tudi delavcem, ki jim je bilo v letu 2021 odrejeno začasno čakanje na delo. Regres za letni dopust 2021 pripada vsem delavcem, ki imajo v letu 2021 pravico do letnega dopusta.

Izračunajte si plačo!

Regres za letni dopust 2021 in rok za izplačilo

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Tako kot vsako koledarsko leto, mora biti tudi regres za letni dopust 2021 delavcem izplačan najkasneje do 1. julija. Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. Trenutno ta znaša 1.024,24 evrov.

Če delavec v letu 2021 ne bo zaposlen celotno koledarsko leto, se mu regres za letni dopust 2021 izplača v sorazmernem delu. Delavcu v tem primeru pripada 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Začasno čakanje na delo

Tako kot v letu 2020, so bili tudi v letu 2021 številni delavci zaradi posledic epidemije koronavirusa napoteni na začasno čakanje na delo. Delavci med čakanjem na delo ostajajo v rednem delovnem razmerju in so še naprej prijavljeni v vsa obvezna zavarovanja. Delovno razmerje ureja Zakon o delovnih razmerjih.

Med čakanjem na delo delavci ne opravljajo dela, za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi. Pravico imajo do nadomestila plače v višini 80 odstotkov svoje povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev.

pravno svetovanje

DODATNI DNEVI DOPUSTA- Kdaj vam pripadajo?

Dopust in regres za delavce na čakanju

Ker so delavci na začasnem čakanju na delo še vedno v rednem delovnem razmerju, imajo tudi pravico do letnega dopusta. In ker je pravica do regresa vezana na pravico do letnega dopusta, regres za letni dopust 2021 pripada tudi delavcem na čakanju.

V obdobju čakanja na delo lahko delavec normalno koristi svoj letni dopust. Za čas koriščenja letnega dopusta se čakanje na delo prekine, delavcu pa pripada 100% nadomestilo plače. Dejstvo, da je bil delavec določen čas v letu napoten na čakanje, torej na pravico do regresa ne vpliva.

Preberite tudi: Bruto plače so se v povprečju dvignile

Koliko znaša regres za letni dopust 2021 za delavce na čakanju?

Predpisana minimalna višina regresa velja tudi za delavce na čakanju. Tudi ti so tako upravičeni do izplačila regresa najmanj v višini minimalne plače, oziroma sorazmernega dela, če ne bodo zaposleni celo koledarsko leto.

Želim se prijaviti na e-novice

Delodajalci pa so pri obračunu regresa dolžni upoštevati tudi področno kolektivno pogodbo, ki jih zavezuje. Ta namreč lahko določa tudi višji minimalni regres za letni dopust 2021 od zakonskega minimuma.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja