Go to Top

Popoldanski doo – ste morda že slišali zanj?

Popoldanski doo je pogovorni izraz za doo, katerega družbenik in direktor je ista oseba, ki pa v družbi ni zaposlena

Popoldanski doo je torej doo, kjer je družbenik in zastopnik ista oseba. Ta oseba je zaposlena v drugem podjetju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za svojo podjetniško aktivnost pa registrira družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in posluje. Sklepa posle, opravlja dejavnosti, ki jih je registriral v podjetju, izdaja račune…

Informativni izračun plače

 Enoosebni doo je lahko popoldanski doo

Gre za gospodarsko družbo, torej pravno osebo, ki ima družbenika in zastopnika v eni osebi. Torej govorimo o enoosebnem doo. Ta družbenik, ki je hkrati zastopnik, je v delovnem razmerju v nekem drugem podjetju. Iz naslova delovnega razmerja, mu delodajalec plačuje prispevke za socialna zavarovanja. Zato prispevkov za socialna zavarovanja ta podjetnik, ki registrira popoldanski doo, v svojem podjetju ne plačuje. Ne plačuje niti pavšalnih prispevkov, kot to velja za dopolnilno dejavnost oziroma za popoldanski sp, ki trenutno plačuje 77,29 evrov mesečnih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Če pa odpove pogodbo o zaposlitvi ali se razide z delodajalcem in ima še vedno odprt popoldanski doo, se mora z datumom, ki je naslednji dan  od dneva, ko je zaključil z delom v podjetju, prijaviti v zavarovanje na svoj popoldanski doo.

S.p. ali d.o.o.? Katera oblika podjetja je najbolj primerna za vas?

Zaposlitev v doo pomeni, da popoldanski doo postane redni doo

Kako se podjetnik, ki je družbenik in zastopnik hkrati v svojem podjetju prijavi v zavarovanje? Podjetnik ima v tem primeru dve možnosti. Lahko se v podjetju zaposli na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru se prijavi v zavarovanje s podlago 001. Na SPOT točko mora podjetnik prinesti osebni dokument, podatek o končani formalni izobrazbi in pogodbo o zaposlitvi. Mesečno bo zaposleni podjetnik v svojem podjetju plačeval prispevke od minimalne osnove.

Prevoz na delo bo od 01.07.2021  plačan manj

Postopek prijave v zavarovanje lahko opravi podjetnik sam prek portala SPOT in izpolni M1 obrazec. Seveda to lahko stori, če ima digitalno potrdilo (Sigen-co, Halcom, Poštar’co). Če digitalnega potrdila nima, se lahko zglasi na SPOT točki in M1 obrazec zanj pripravi referent.

Vse o ustanovitvi podjetja

 

podjetniško svetovanje

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Druga možnost je, da se v zavarovanje prijavi po podlagi 040. V tem primeru je podjetnik zgolj zavarovan za polni delovni čas, ni pa zaposlen, zato tudi ne prejema plače. V tem primeru je smiselno, da podjetnik s svojim podjetjem sklene civilnopravno pogodbo o poslovodenju.  V takem primeru se podjetnik prijavi v zavarovanje sam (kot fizična oseba) osebno na Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje in referent zavoda opravi postopek prijave v zavarovanje. Mesečni prispevki za socialno zavarovanje v tem primeru znašajo 638,16 eur.

Postopek registracije za popoldanski doo

Pogoj, da lahko oseba registrira popoldanski doo je, da ni davčni dolžnik, da se osebno zglasi na postopku registracije d.o.o. z osebnim dokumentom in za ustanovni kapital nameni najmanj 7.500,00 eur v denarju.

Navadni ali popoldanski s.p.?

Za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) v podjetju DATA d.o.o., ustanovitelj podjetja in/ali bodoči zastopnik podjetja, potrebuje:

–           veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

–          bodoči družbenik in zastopnik osebno opravi registracijo podjetja, saj pri postopku podpisuje  dokumente podjetja (akt o ustanovitvi, sklepe in izjave).

–           družbenik nameni za registracijo d.o.o. kapital v vsaj minimalnem znesku 7.500,00 EUR. Kapital mora biti v denarju.

–          Potrebuje tudi overjeno Izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, če sam ni lastnik ali vas solastnik objekta, kjer bo poslovni naslov

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Popoldanski doo je od oddaje vloge na registrsko sodišče, registriran približno v tednu dni. Podjetnik na naslov podjetja prejme Sklep o vpisu podjetja v register podjetij. Z njim se vrne  na banko in začasni račun spremeni v poslovni račun. Popoldanski doo lahko prične s poslovanjem.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja