Go to Top

DDV v gradbeništvu je specifičen

DDV v gradbeništvu – zakaj je enkrat 9,5 % in drugič 22 %?

DDV v gradbeništvu je specifičen, saj za to dejavnost veljajo prav posebna pravila obdavčitve. Enkrat se uporabi znižana stopnja, enkrat splošna stopnja, v določenih primerih pa v Sloveniji  sploh ni obdavčitve. Znižana stopnja DDV v gradbeništvu se uporabi za gradnjo in popravila stanovanjskih objektov, medtem ko se splošna uporablja pri poslovnih objektih oziroma tistih, ki se uporabljajo v poslovne namene.

Obračunajte si plačo!

Po ZDDV-1 je pomemben kraj

Potrebujete zanesljivo davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pri večini storitev velja splošno pravilo, da so obdavčene tam, kjer ima izvajalec sedež. Pri gradbeni dejavnosti v 27. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je določena posebnost, ki pravi, da je kraj obdavčitve tam, kjer nepremičnina stoji. DDV v gradbeništvu za nepremičnine, ki se ne nahajajo v Sloveniji, torej kraj obdavčitve ni Slovenija. Vsi zavezanci, ki opravljajo storitve povezane z nepremičnino morajo preveriti svoje obveznosti v državi, kjer se nahaja nepremičnina.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Znižana stopnja DDV v gradbeništvu

DDV v gradbeništvu po znižani stopnji, 9,5 odstotkov se zaračuna na podlagi 11. in 11a. točke Priloge I, ZDDV-1. Podrobna obrazložitev uporabe znižane stopnje DDV v gradbeništvu predpisujeta še 54. in 54.a člen Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, kjer razberemo, da velja določba le za zavezance, ki opravljajo dejavnost, ki spada pod šifro F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti.

Sam nakup novega objekta je prav tako lahko obdavčen po znižani stopnji, vendar velikost stanovanja ne sme preseči 120 m2 ali stanovanjska hiša ne 250 m2 uporabne površine (objekt del socialne politike).

Kdaj je s.p. lahko normiranec?

računovodsko svetovanje

Dejavnost Gradbeništvo po SKD

Gradbena dejavnost se po SKD2008 deli na spodnje šifre (oznaka F):

 • 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
 • 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 • 42.110 Gradnja cest
 • 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
 • 42.130 Gradnja mostov in predorov
 • 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
 • 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • 42.910 Gradnja vodnih objektov
 • 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
 • 43.110 Rušenje objektov
 • 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
 • 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
 • 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
 • 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
 • 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
 • 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
 • 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 • 43.330 Oblaganje tal in sten
 • 43.341 Steklarska dela
 • 43.342 Pleskarska dela
 • 43.390 Druga zaključna gradbena dela
 • 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
 • 43.990 Druga specializirana gradbena dela

Regres za upokojence 2021

Prevalitev obveznosti za DDV v gradbeništvu

Pri obračunu DDV v gradbeništvu velja še ena posebnost, in sicer prevalitev obveznosti obračuna DDV na prejemnika. DDV mora po 76. a členu ZDDV-1 plačati zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji in kateremu se opravijo dobave s strani drugega slovenskega zavezanca:

 • gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami;
 • posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje alineje;
 • dobava nepremičnin, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Želim se prijaviti na e-novice

Seveda ob vsem zapisanem se mora tudi nepremičnina nahajati v Sloveniji. V tem primeru prejemnik storitve opravi tako imenovano samoobdavčitev in prikaže ločeno v obračunu DDV. Izvajalec na izdanem računu DDV v gradbeništvu le prikaže, vendar ne zaračuna, zato mu ga kupec tudi ne plača.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja