Go to Top

Pogoji za registracijo podjetja – kdo lahko odpre podjetje?

Pogoji za registracijo podjetja

Pogoji za registracijo podjetja so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kateri so? Kako pa je s pogoji za registracijo podjetja (s.p. ali d.o.o.) na DATA točki? Ob morebitnih dilemah glede ustanovitve podjetja, se lahko obrnete na naše podjetniške svetovalce. Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si. Seveda pa lahko ustanovitev d.o.o. ali odprtje s.p. opravite pri nas! Termin lahko rezervirate tudi preko spletnega obrazca!

Ustanovitev podjetja

Pogoji za registracijo podjetja opredeljeni v ZGD-1

V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) so v prvem odstavku 10a. člena opredeljeni pogoji za registracijo podjetja. In sicer lahko podjetje ustanovi oseba:

  • ki ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
  • ki ni bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki ni neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki ji ni bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
  • ki ni bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

podjetniško svetovanje

Preberite tudi – Božičnica 2022, jo bo vaše podjetje izplačalo?

Kateri so pogoji za odprtje d.o.o. na DATA točki?

Ko so odločite za ustanovitev d.o.o. na DATA točki, vas zanimajo tudi pogoji za registracijo podjetja v obliki d.o.o. pri nas. Poleg navedenih pogojev iz ZGD-1 so ti:

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

Kateri pa so pogoji za registracijo podjetja v obliki s.p.?

Nedolgo nazaj smo podrobneje pisali o tem, kateri so pogoji za registracijo podjetja v obliki s.p. na DATA točki. Več lahko preberete v članku Pogoji za odprtje sp – je izobrazba med njimi? Tokrat samo na kratko poglejmo, kateri so pogoji za registracijo podjetja v obliki s.p na naši DATA točki. Bodoči podjetnik se osebno oglasi na postopku registracije. S seboj pa mora prinesti veljaven osebni dokument in davčno številko. Če ni sam (so)lastnik stanovanja ali hiše, kjer bo poslovni naslov, potrebuje tudi izjavo lastnika objekta.

Preberite tudi – Koliko znašajo s.p. prispevki za leto 2022?

Kaj pa popoldanski s.p.?

Kako pa je s pogoji za registracijo podjetja v obliki t.i. popoldanskega s.p. na DATA točki? Ker je pravno-formalni status »rednega« in popoldanskega s.p. povsem enak, so pogoji za registracijo podjetja v obliki popoldanskega s.p. enaki kot za redni s.p. To pomeni, da s seboj prinese veljaven osebni dokument, davčno številko in izjavo lastnika objekta (če jo potrebuje). Razlika med pogoji za registracijo podjetja med rednim in popoldanskim s.p. pa je seveda ta, da lahko popoldanski s.p. odpre le oseba, ki je že redno zaposlena za polni delovni čas (40 ur na teden). V primeru popoldanskega s.p. gre namreč za t.i. dopolnilno dejavnost.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja