Go to Top

Pogoji za odprtje sp – je izobrazba med njimi?

Pogoji za odprtje sp – kateri so?

Pogoji za odprtje sp se nanašajo na pogoje postopka registracije sp na DATA točki in na pogoje, ki so navedeni v 10.a členu ZGD-1. Tam zakon natančno določa, kdo ne more postati podjetnik. Pogosto nas sprašujete, ali je izobrazba med pogoji za odprtje sp. Ni. Izobrazba ni pogoj za odprtje podjetja. Sp ne more odpreti oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas s pogodbo o zaposlitvi pri nekem drugem delodajalcu. Lahko pa takšna oseba odpre dopolnilno dejavnost oz. popoldanski sp Je odprtje sp ali doo tudi v vašem načrtu? Potem pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si. Dogovorili se boste za termin registracije podjetja!

Ustanovitev podjetja

Pogoji za odprtje sp na DATA točki

Pogoji za odprtje sp, ki se nanašajo na postopek registracije sp na DATA točki so naslednji:

  • podjetnik mora osebno priti na postopek, ker podpisuje dokumente, ki se pripravijo na postopku registracije;
  • s seboj mora prinesti veljaven osebni dokument;
  • potrebuje svojo davčno številko;
  • po potrebi prinese s seboj overjeno izjavo lastnika objekta za poslovni naslov sp, če sam ni lastnik ali vsaj solastnik stanovanja ali hiše, kjer bo poslovni naslov sp. Lahko se glede izjave lastnika objekta organizira tudi tako, da lastnika objekta pripelje s seboj na registracijo, kjer lastnik objekta izpolni in podpiše izjavo, referent pa overi njegov podpis.

Koliko bo znašala vaša plača? Uporabite naš kalkulator!

Kaj pa pravi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)?

Pogoji za odprtje sp so določeni tudi ZGD-1. Ta v prvem odstavku 10a. člena določa, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

  • ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
  • ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
  • ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Za podrobnejšo razlago ZGD-1 se lahko bodoči podjetniki obrnete na naše pravne svetovalce, ki vas lahko informirajo in vam svetujejo prav glede vašega primera.

Preberite tudi – Koliko znašajo prispevki za s.p. v letu 2022?

podjetniško svetovanje

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

Pogoji za odprtje sp in izobrazba

Med pogoji za odprtje sp pa ni izobrazbe. Je pa sicer dostikrat izobrazba pogoj za opravljanje dejavnosti, ki jih registrira sp pri postopku na DATA točki. Pogoj izobrazbe je obvezen, kadar podjetnik med svoje dejavnosti sp uvrsti obrtne dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008). Po registraciji bo moral tak podjetnik pridobiti obrtno dovoljenje. Dobi ga na Obrtno-podjetniški zbornici. Vlogi za obrtno dovoljenje pa mora priložiti kopijo spričevala. Več o tem, ali je izobrazba pogoj za odprtje sp, smo pisali v članku Izobrazba za odprtje s.p., lahko kuhar odpre avtomehanično delavnico?

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Pogoji za odprtje sp in pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas pri delodajalcu

Kaj pa je s pogoji za odprtje sp ko je oseba že zaposlena za polni delovni čas pri delodajalcu? V tem primeru lahko taka fizična oseba registrira dopolnilno dejavnost oz. popoldanski sp in ne redni sp, v katerem se samozaposli. Lahko pa se fizična oseba najprej registrira kot popoldanski sp in sčasoma, ko prekine pogodbo o zaposlitvi uredi status samozaposlene osebe. Prijavi se v zavarovanje na redni sp. Tudi, če je oseba zaposlena za polovični delovni čas pri delodajalcu pa želi registrirati sp to ne bo popoldanski sp, ampak sp, kjer se bo podjetnik zavaroval in plačeval prispevke za preostali čas, kolikor mu manjka do polnega zavarovanja. Več o tem smo pisali v članku Odprtje sp za polovični delovnik – obstaja tudi ta možnost?

Ste pred tem, da odprete sp in se sprašujete ali so pri vas izpolnjeni pogoji za odprtje sp? Pri pripravi na podjetniško pot vam lahko pomagajo podjetniški svetovalci podjetja DATA. Pišite jim na data@data.si ali jih pokličite na 01/600-1530 ter se dogovorite za svetovanje!

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja