Go to Top

Obrtno dovoljenje – za katere dejavnosti je potrebno?

Obrtno dovoljenje – sodi med nje tudi dejavnost, ki jo izvajate vi?

Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za vse dejavnosti, ki spadajo med obrtne dejavnosti. Izdaja ga Obrtna zbornica Slovenije na podlagi vloge podjetja oziroma podjetnika. Preverite, ali tudi vaša dejavnost sodi med obrtne dejavnosti, za katero potrebujete dovoljenje!

Informativni izračun plače

Obrtno dovoljenje kot pogoj za opravljanje dejavnosti

Obrtno dovoljenje je pogoj, da podjetje oziroma podjetnik prične z opravljanjem dejavnosti, ki spada med tovrstne dejavnosti. Ob registraciji podjetja oziroma s.p. bodoči podjetnik izbere tudi dejavnost oziroma več dejavnosti, ki jih bo opravljal. Dejavnosti, ki jih je mogoče registrirati, so v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

V SKD so dejavnosti razvrščene v naslednje kategorije:

  • neregulirane dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati brez izpolnjevanja posebnih pogojev;
  • regulirane dejavnosti, za katere je potrebno izpolnjevati predpisane pogoje oziroma pridobiti predpisana dovoljenja:
  • obrtne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.

PREBERITE: CENE HRANE GREDO V NEBO

podjetniško svetovanjeŽELITE ZASLUŽITI S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO?

Katere dejavnosti se štejejo za obrtne dejavnosti?

 Obrtne dejavnosti ureja Obrtni zakon, ki te dejavnosti opredeljuje kot pridobitne dejavnosti, za katere veljajo naslednje značilnosti:

– da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti;

– da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti po predhodni alineji in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa;

– da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč;

– da se opravlja trajno.

Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja se za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti zahteva ustrezna poklicna usposobljenost. Seznam teh dejavnosti in pogoje ustrezne poklicne usposobljenosti za njihovo opravljanje določa Uredba o obrtnih dejavnostih.

SPREMEMBE POGOJA PCT – KJE VEČ NI ZAHTEVAN?

Obrtno dovoljenje

Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:

10.710 – proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;

10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;

22.110 – Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila (samo obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila);

24.510 – Litje železa

24.520 – Litje jekla

24.530 – Litje lahkih kovin

24.540 – Litje drugih neželeznih kovin

25.611 – Prekrivanje kovin s kovino

33.120 – Popravila strojev in naprav (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro)

33.130 – Popravila elektronskih in optičnih naprav

33.140 – Popravila električnih naprav

41.200 – gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Veste, kako znižati dohodnino za leto 2021?

43.210 – Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.220 – Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

43.290 – Drugo inštaliranje pri gradnjah (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro)

43.310 – Fasaderska in štukaterska dela

43.910 – Postavljanje ostrešij in krovska dela

43.990 – Druga specializirana gradbena dela (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro)

45.200 – Vzdrževanje in popravila motornih vozil (samo določene specifične dejavnosti, ki sodijo pod to šifro)

45.400 – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo (samo popravila in vzdrževanje motornih koles)

47.781 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali (samo montaža in vstavljanje leč, popravila očal in dejavnost optikov)

81.220 – Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav  in opreme (samo specializirano čiščenje stavb: čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov)

96.021 – Frizerska dejavnost

96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost (samo nega obraza in telesa, depilacija in pedikiranje)

96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (tetoviranje, piercing in podobno)

Pri nas imamo kakovosten računovodski servis!

Obrtno dovoljenje in ustrezna izobrazba

Za vse navedene dejavnosti je pred pričetkom opravljanja teh, potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. Za opravljanje obrtnih dejavnosti se namreč zahteva ustrezna poklicna usposobljenost.

Regres za upokojence 2021

Kako pridobiti obrtno dovoljenje?

Za pridobitev obrtnega dovoljenja je potrebno vložiti vlogo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki predlagatelju ob izpolnjevanju pogoja ustrezne izobrazbe izda obrtno dovoljenje. Po pridobitvi obrtnega dovoljenja se poslovni subjekt, ki bo opravljal obrtno dejavnost, vpiše v Obrtni register.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja