Go to Top

Kaj je regulirana dejavnost in kakšni so lahko njeni pogoji?

Regulirana dejavnost zahteva izpolnjevanje določenih pogojev, ki jih mora podjetje ali podjetnik izpolniti, preden jo začne opravljati.

Informativni izračun plače

Ti pogoji so lahko omejene z stopnjo ali vrsto izobrazbe, alternativno tudi z nacionalno poklicno kvalifikacijo, ali pa zahtevajo posebna dovoljenja ali vpise v posebne registre državnih organov, organizacij ali ministrstev. Za opravljanje dejavnosti so lahko zahtevani tudi posebni pogoji kot so primeren prostor za izvajanje dejavnosti ali primerna oprema. O tem smo na primer pisali v prispevku Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za opravljanje gostinske dejavnosti?

Pred registracijo podjetja preverite, ali potrebujete obrtno dovoljenje.

Opravljanje dejavnosti pa je lahko pogojeno tudi z licencami, koncesijami ali certifikati, zahteve pa se lahko nanašajo tako na podjetje kot na same izvajalce dejavnosti – zaposlene. Za opravljanje nekaterih dejavnosti se tudi zahteva, da so edine dejavnosti (z vnaprej določenimi izjemami), ki jih ima lahko podjetje ali podjetnik registrirane. Take so npr. odvetništvo in zavarovalniške dejavnosti. Nekatere pa je mogoče registrirati samo v določenih pravnih oblikah, kot so delniške družbe.

Ob tem morajo biti podjetniki pozorni na to, da ob registriranju dejavnosti navedejo dejavnost z natančnostjo s petmestno številko po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).

Pravni nasvet

Podjetnik regulirane dejavnosti ne sme opravljati, dokler ne izpolni vseh pogojev

Podjetnik lahko regulirano dejavnost kadarkoli vpiše med svoje dejavnosti pri postopku registracije podjetjaregistracije s. p. ali ob spremembah podatkov o podjetju ali dejavnosti, ki jih lahko brezplačno opravi na naši VEM točki. Vendar pa dejavnosti ne sme opravljati in zanjo izstaviti računa stranki, dokler ne izpolnjuje pogojev, ki jih zahteva regulirana dejavnost.

Rezervacija termina za registracijo podjetja

Kontrolo nad izstavljenimi računi in izpolnjevanjem pogojev za opravljanje regulirane dejavnosti preverjajo finančni inšpektorji. Za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje določene regulirane dejavnosti pa posamezni državni organi (ministrstva, agencije, inšpektorati), odgovorni za nadzor specifičnega področja.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Regulirana dejavnost – primeri:

  1. Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnost. Za opravljanje teh dejavnosti  potrebuje podjetnik licenco, ki jo pridobi na Gospodarski zbornici Slovenije. Več o tem smo pisali v prispevku Turistična dejavnost: Razmišljate o odprtju potovalne agencije?
  2. Posredništvo v prometu z nepremičninami. Podjetnik, ki opravlja dejavnost nepremičninskega posrednika, potrebuje licenco in mora biti vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Več o tem: Nepremičninska licenca nujna, če želite posredovati nepremičnine.
  3. Dejavnost zavarovalniških agentov. Podjetnik mora pridobiti licenco za zavarovalniškega zastopnika, ki jo izdaja Agencija za zavarovalni nadzor. O tem smo pisali v prispevku Zavarovalniško zastopanje ali zavarovalniško posredovanje sodita med regulirane dejavnosti.
  4. Posredovanje začasne delovne sile in Druga oskrba s človeškimi viri. Registracija teh dveh dejavnosti zahteva od podjetnika pridobitev koncesije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pred pričetkom opravljanja te dejavnosti.

Pripravila: Bogdana Rejc

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja