Go to Top

Podatki za odmero dohodnine – ne pozabite! Do konca januarja!

Podatki za odmero dohodnine – izplačevalci poročajo

Podatki za odmero dohodnine morajo biti posredovani finančnemu uradu do konca januarja 2022 za izplačane dohodke v preteklem letu. Obveznost za poročanje je na strani izplačevalcev oziroma delodajalcev. Imate davčno ali računovodsko dilemo? Obrnite se na naše davčne in računovodske svetovalce, ki vam lahko pomagajo! Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na [email protected] ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja.

Informativni izračun dohodnine

Katere podatke morate sporočiti?

Podatki za odmero dohodnine obsegajo zneske dohodka, morebitnih prispevkov in obračunane akontacije med letom. Seveda ni potrebno ponovno posredovati podatkov za tiste, o katerih so poročali že med letom – na primer podatki o plačah, avtorskih in podjemnih pogodbah itd.

Preberite tudi – Koliko bo znašala minimalna plača v 2022?

Seznam poročanj

Spodaj predstavljamo seznam, kateri podatki za odmero dohodnine so predmet poročanj oz. o katerih morajo izplačevalci poročati:

 • vzdrževanih družinskih članih, če so prejemniki dohodkov (zaposleni) med letom uveljavljali davčno olajšavo za vzdrževane družinske člane;
 • pridobitvah in odsvojitvah kapitala (običajno poročajo notarji in pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev);
 • podatkih o naknadnih vplačilih kapitala in kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah;
 • pridobitvah in odsvojitvah izvedenih finančnih instrumentov (poročajo izdajatelji oziroma ponudniki IFI);
 • dohodkih, ki se povprečijo, ker so bili izplačani za več let (na podlagi sodne odločbe);
 • dohodkih izplačanih fizičnim osebam, ki so po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine in Zakonu o dohodnini oproščeni plačila dohodnine (npr. pomoči, ki jih pomoči potrebnim osebam izplačajo dobrodelne ustanove, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu z zakonom, ki ureja ustanove);
 • dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ampak se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca (npr. osebno dopolnilno delo);
 • premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (izvajalci pokojninskih načrtov);
 • dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni dohodnine (npr. denarna pomoč, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče ali odškodnino za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali);
 • obrestih od denarnih depozitov (poročajo banke le za rezidente Slovenije);
 • obrestih in dividendah, izplačanih prek plačnika davka, ki ni dolžan odtegniti dohodnine (npr. izplačane obresti nerezidentom);
 • obrestih od diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev;
 • vplačilih v sklad za premostitveno zavarovanje športnikov;
 • dohodkih članov poslovodstev in nadzornih svetov v pravnih osebah, ki so v preteklih letih od države prejela poroštvo.

Ustanovitev podjetja

davčno svetovanje

Prijavite se na seminar Zaključna bilanca za leto 2021!

Najpogostejša poročanja »običajnih« gospodarskih družb

Slovenske družbe, kot izplačevalci, so največkrat podvržene poročanju v povezavi z vzdrževanimi družinskimi člani ter spremembami v kapitalu – o katerih notarji ne poročajo. Torej gre za poročanje o pridobitvah in osvojitvah kapitala, če za takšno pogodbo ni potreben notarski zapis. Podatki za odmero dohodnine se prijavijo tudi v primerih pripisov dobička kapitalskemu deležu družbenikov v osebnih družbah (npr. v d.n.o.). Eden od običajnih primerov za prijavo pa so tudi naknadna vplačila kapitala družbenikov, ki ne predstavljajo povečanja osnovnega kapitala. Od leta 2020 se poroča o naslednjih podatkih povezanih z naknadnim vplačilom kapitala: ime in priimek družbenika, datum rojstva, davčna številka in država rezidentstva, vplačila in vračila naknadnih vplačil ter datum in znesek vplačila ter datum in znesek vračila. Ti podatki za odmero dohodnine se uporabijo pri kontroli obračuna dohodnine v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala. Podatki za odmero dohodnine se posredujejo FURS preko portala eDavki, torej v elektronski obliki.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Opomnik za vse izplačevalce

Ob vsem predstavljenim pa izplačevalci ne smejo pozabiti, da morajo do 31. januarja 2022 izročiti prejemnikom dohodkov t.i. povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem letu. Izpis vsebuje opredelitev dohodka, znesek (bruto) dohodka, morebitnih prispevkov, normiranih odhodkov ter obračunane akontacije med letom. Ti podatki za odmero dohodnine bodo upoštevani na informativnem obračunu posameznega prejemnika dohodkov. Mimogrede, preverite tudi roke za dohodnino 2021 ter do kdaj morate oddati vlogo za vzdrževane družinske člane!

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja