Go to Top

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi – tretjič, četrtič, petič… Ali je to dovoljeno?

Večkratno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas je zelo priljubljen način zaposlovanja delavcev. Vendar je pogostokrat tak način zaposlovanja tudi zlorabljen. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 55. členu določa omejitve sklepanja pogodb za določen čas in s tem podaljšanje pogodbe o zaposlitvi. Kdaj se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene, pa si preberite v članku: Pogodba o zaposlitvi za določen čas. Se vam je podaljšanje pogodbe o zaposlitvi prevečkrat ponovilo? Posvetujte se z našimi pravnimi strokovnjaki.

Informativni izračun plače

Potrebno je upoštevati relativno časovno omejitev in absolutno časovno omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. In sicer kot je določeno v 55. členu ZDR-1:

1. relativna časovna omejitev:

Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi.

Npr. če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, mora čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas ustrezati začasni odsotnosti tega delavca, ki se ga nadomešča.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

2. absolutna časovna omejitev:

Potrebujete pravni nasvet za podaljšanje pogodbe? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Razen v primerih, ki jih določa zakon in v spodaj navedenih primerih.

Izjeme, ki so izvzete iz časovne omejitve:

  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
  • poslovodno osebo ali prokurista,
  • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,
  • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Prav tako je potrebno opozoriti, da je lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela sklenjena za največ en mesec. Izjema je tudi projektno delo, ki traja npr. več kot dve leti. V tem primeru lahko to obdobje traja tudi več kot dve leti, oz. tako dolgo, kolikor traja projekt.

Pravni nasvet

Kolikokrat je možno podaljšanje pogodbe?

Zakon torej ne omejuje števila zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo. Lahko gre zgolj za eno pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali več zaporednih pogodb za določen čas. Pomembno je le, da je v okviru dopustne časovne omejitve, kot jo določa zakon – dve leti. Zakon tudi izrecno določa, da trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

Vendar pa delodajalci pogosto zlorabljajo to, da v novi pogodbi navedejo neko drugo delo, dejansko pa se po vsebini ne razlikuje od prejšnjega dela. Slednje iz razloga, da bi se izognili sklenitvi pogodbe za nedoločen čas. To ni dovoljeno. Namreč ni bistveno, kako je formalno opredeljeno delo v pogodbi, temveč za kakšno delo dejansko gre. V kolikor gre za nezakonito podaljšanje pogodbe, delodajalca lahko doleti visoka kazen. Globe za delodajalce so tudi do 20.000 evrov za večkratno podaljšanje pogodbe izven zakonskih okvirjev.

V kolikor delodajalec po preteku dveh let:

  • ne bo prekinil pogodbe z delavcem ali
  • mu ponudil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,

se bo pogodba avtomatično transformirala v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Potrebujete pravni nasvet za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja