Go to Top

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi – kolikokrat je to dovoljeno?

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi je možno večkrat, vendar pod določenimi pogoji. Kakšni so? Če imate glede sklenitve pogodb o zaposlitvi kakšne dileme, jih lahko razrešite s pravno službo podjetja DATA. Za ponudbo posveta pokličite na telefon 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Kontakte lahko uporabiti tudi, če želite ustanoviti svoje podjetje!

Brezplačno registrirajte podjetje

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas –  kakšna je časovna omejitev?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 55. členu določa omejitve sklepanja pogodb za določen čas in s tem podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi. Npr. če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, mora čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas ustrezati začasni odsotnosti tega delavca, ki se ga nadomešča.

Vendar pa delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.

Izračunajte si plačo

Pravno svetovanje

Odprite s.p. na DATI!

Izjeme, ki so izvzete iz časovne omejitve:

  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
  • poslovodno osebo ali prokurista
  • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena ZGD-1
  • priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta
  • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Popoldanski s.p. – pogoji

Kolikokrat je torej možno podaljšanje pogodbe za določen čas?

Zakon ne omejuje števila zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo. Lahko gre zgolj za eno pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali več zaporednih pogodb za določen čas. Vendar v okviru časovne omejitve, kot jo določa zakon – dve leti. Zakon tudi določa, da trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

V kolikor delodajalec po preteku dveh let:

  • ne bo prekinil pogodbe z delavcem ali
  • mu ponudil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,

se bo pogodba avtomatično transformirala v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Če ste v dilemi, ali gre lahko v vaših okoliščinah za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi oziroma želite preveriti, ali je bila vaša pogodba sklenjena v skladu z zakonodajo, se lahko za plačljiv strokovni posvet obrnete na pravne strokovnjake. Pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja