Go to Top

Nadomestilo za ločeno življenje: kdaj ste do njega upravičeni?

Nadomestilo za ločeno življenje predstavlja znesek, ki se izplača delavcu, ki opravlja delo izven kraja svoje stalne zaposlitve in izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb prebiva ločeno od svoje družine. Kdaj je delavec v zasebnem sektorju upravičen do izplačila takšnega nadomestila?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Delodajalci, veste kako pravilno obračunati nadomestilo za ločeno življenje in terenski dodatek? Če vam izračun predstavlja težavo nam pišite na [email protected] in si rezervirajte termin pri našem svetovalcu!

Informativni izračun plače

Nadomestilo za ločeno življenje kot povračilo stroškov v zvezi z delom

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Nadomestilo za ločeno življenje obravnavamo kot povračilo stroškov v zvezi z delom. Zato se do določene višine ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Nadomestilo za ločeno življenje kot posebno upravičenje delavcev v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ni urejeno. Omenjajo ga zgolj posamezne kolektivne pogodbe in Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj določajo posamezne kolektivne pogodbe?

Vse kolektivne pogodbe ne vsebujejo posebnih določb glede nadomestila za ločeno življenje. V nadaljevanju povzemamo vsebino nekaterih kolektivnih pogodb, v katerih je ta prejemek posebej opredeljen.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine

Kolektivna pogodba določa, da je delavec upravičen do nadomestila le, če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi. Stranki morata tako izplačilo nadomestila posebej dogovoriti s pogodbo, sicer delavec do izplačila ni upravičen.

Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije

Pogodba določa, da se nadomestilo za ločeno življenje izplačuje le tistemu delavcu, ki mu je bila ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali njeni spremembi ta pravica priznana. Višina nadomestila je določena v vsakokrat veljavni tarifni prilogi.

Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva

Do nadomestila je upravičen delavec, ki je začasno napoten na delo zunaj kraja svoje stalne zaposlitve in hkrati zunaj kraja stalnega prebivališča svoje ožje družine. Nadomestilo obsega nadomestilo stroškov stanovanja in nadomestilo stroškov prehrane. Višina nadomestila se določa s tarifno prilogo.

Kolektivna pogodba premogovništva

Nadomestilo za ločeno življenje pripada delavcu, ki je začasno razporejen ali začasno napoten na delo izven kraja svoje stalne zaposlitve in hkrati izven kraja stalnega prebivališča svoje ožje družine ter je tako zaradi službenih potreb ločen od svoje ožje družine.

Ta kolektivna pogodba posebej opredeljuje še, kaj se šteje kot ožja družina. Gre za življenjsko skupnost staršev in otrok, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti oziroma največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti, če se otrok redno šola. Kot ožja družina se šteje tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.

BRUTO NETO PLAČA

Obdavčitev izplačanega nadomestila za ločeno življenje

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa višino nadomestila, do katere se ta ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Trenutno velja, da se nadomestilo za ločeno življenje ne všteva v davčno osnovo do višine 334,00 EUR na mesec. Če bo torej delodajalec delavcu iz tega naslova izplačal višji znesek, bo ta v delu, ki presega navedeno višino, obdavčen.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja