Go to Top

Minimalna, osnovna in izhodiščna plača

Minimalna, osnovna in izhodiščna plača, kakšne so razlike?

To so izplačila, ki jih  zaposleni dobijo za opravljeno (običajno) mesečno delo. Kako dobro poznate različne izraze kot so minimalna, osnovna in izhodiščna plača? V primeru nejasnosti glede morebitnih vprašanj delovnega prava imamo v našem podjetju odlične pravne svetovalce! Za ponudbo plačljivega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Minimalna, osnovna in izhodiščna plača veljajo tudi za podjetnike in zaposlene pri njih. Če ste se odločili odpreti s.p.   ali   d.o.o, se lahko naročite na podjetniško svetovanje ali pa termin za registracijo podjetja. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si .

Informativni izračun plače

Minimalna, osnovna in izhodiščna plača –  kako je sploh določeno plačilo za delo?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače (ta mora biti vedno v denarju) ter morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Glede plače mora delodajalec upoštevati minimum, ki je določen z zakonom oz. kolektivno pogodbo.

Ustanovite podjetje na Dati!

pravno svetovanje

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Kaj je osnovna plača?

Osnovna plača je bruto plača delavca brez dodatka za delovno in poslovno uspešnost ter brez drugih dodatkov. V ZDR-1 je določeno, da se osnovna plača določi tako, da se upošteva zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Osnovne plače, ki so navedene v pogodbi o zaposlitvi so lahko nižje od bruto minimalne plače. Razlog tega je običajno v plačnih razredih, ki so določeni v kolektivnih pogodbah oz. internih aktih podjetja. Je pa tukaj treba poudariti, da ne glede na znesek, ki je naveden v pogodbi, mora zaposleni prejeti vsaj minimalno plačo (ali pa več).

Preberite vse o minimalni plači 2023

Kaj je minimalna plača?

Kaj minimalna plača sploh je? V Zakonu o minimalni plači je predpisano, da gre za najnižjo plačo, ki jo lahko delavec prejema za delo za polni delovni čas. Če ima delavec krajši delovni čas od polnega, mu pripada najmanj sorazmeren del minimalne plače. V minimalno plačo se ne vštevajo dodatek za nočno delo, dodatek za nedeljsko delo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve. Prav tako se v minimalno plačo ne šteje del plače za delovno uspešnost ter plačilo za poslovno uspešnost. V minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu. To so povračilo stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo in iz dela ter stroškov na službenem potovanju. Prav tako se v minimalno plačo ne štejejo drugi prejemki iz delovnega razmerja kot so regres za letni dopust, odpravnine ter jubilejne nagrade.

Kakšen znesek kilometrine vam pripada v letu 2023?

Kaj je izhodiščna plača?

Termin izhodišče plače se uporablja za najnižji znesek plače, ki ga lahko delavec prejme glede na stopnjo izobrazbe, ki jo ima. Višina izhodiščne plače je določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti.

Postanite stranka računovodskega servisa DATA!

Kaj je zajamčena plača?

T.i inštitut zajamčene plače je bil namenjen določitvi najnižje osnove za odmero pravic iz sistema socialnih zavarovanj. Uporabljal se je do 1.1.2013 oz. do začetka veljave Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Več o zajamčeni plači smo sicer pisali v tem članku.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja