Go to Top

Regres 2024 – komu, koliko in do kdaj mora biti izplačan?

Regres 2024, ki bo izplačan zaposlenim, je odvisen od vsakega posameznega delodajalca. Ali veste koliko znaša minimalni regres 2024? Do kdaj je potrebno izplačati regres v 2024?

Potrebujete svetovanje glede delovnega, gospodarskega ali obligacijskega prava? To so področja, kjer so naši pravni svetovalci še posebej specializirani! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Kdo je upravičen do regresa?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, dolžan izplačati regres za letni dopust. Regres 2024 mora biti izplačan najkasneje do 1. 7. 2024. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok za izplačilo regresa, vendar najpozneje do 1. novembra 2024.

Ustanovitev podjetja

Regres 2024 – koliko je najnižja višina?

Po določilih ZDR-1 mora biti regres za letni dopust izplačan vsaj v višini minimalne plače. Ker minimalna plača 2024 znaša 1253,90 evra, je to tudi minimalni znesek za regres 2024. Gre za neto znesek. Regres je neobdavčen do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine. Znesek povprečne plače, ki se upošteva, se spreminja vsak mesec, podatki pa so objavljeni na Sursu. Zadnji znan podatek za decembrsko povprečno bruto plačo. Ta je znašala 2144,72 evra. Upošteva se znesek povprečne bruto plače v času izplačila. V primeru, da se izplača regres, ki presega znesek povprečne plače, se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega znesek 100 % povprečne plače.

Kilometrina 2024

Kolikšna bo višina za regres 2024 v zasebnem sektorju je odvisno tudi od delodajalca. ZDR-1 namreč določa le minimalni znesek za regres 2024. Ob izplačilu regresa pa je potrebno upoštevati tudi kolektivne pogodbe. Če je znesek za regres 2024 v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti višja kot v ZDR-1, se upošteva tisti znesek.

Izračun dnevnice 2024

Potrebujete pravni nasvet?

Interni akti podjetja

Delno izplačilo regresa

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu ne pripada celotni regres. Takrat je regres 2024 odvisen od števila mesecev, za katere je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Delavec ima pravico do sorazmernega deleža letnega dopusta in tudi pravico do sorazmernega deleža regresa. Kar v praksi pomeni, da če ima sklenjeno pogodbo za določen čas od 1.1.2023 do 31.5.2023. To pomeni, da mu pripada 5/12 regresa. Regres mu pripada za vsak polni mesec, ko je zaposlen.

 Informativni izračun dohodnine 

Regres 2024 in delo za skrajšan delovni čas

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1.

Vračilo regresa

Delavec, ki prejme regres, do katerega ni upravičen (npr. če mu po izplačilu zaposlitev med koledarskim letom prenehala), je dolžan preveč izplačan regres vrniti. Preveč izplačan regres se lahko tudi poračuna z izplačilom plače, vendar pa za to delodajalec potrebuje pisno soglasje zaposlenega. V primeru, da  delodajalec pisnega soglasja od delavca ne dobi in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa ne želi vrniti, lahko delodajalec to iztoži na pristojnem sodišču.

Prijavite se na naše e-novice!

Oznake