Go to Top

Kaj se šteje za kršitev poslovne skrivnosti?

Poslovne skrivnosti so urejene v ZDR-1 ter ZPosS

Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) v 38. členu določa obveznost varovanja poslovne skrivnosti. Ta določa, da delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti.

Informativni izračun plače

ZDR-1 prepoveduje tako zlorabo kot njeno izdajo. Zloraba pomeni izkoriščanje za svojo osebno rabo in uporabo teh podatkov. Izdaja pa pomeni seznanjanje tretjih nepooblaščenih oseb s poslovno skrivnostjo.

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kaj se šteje za poslovno skrivnost?

Za poslovno skrivnost se štejejo tisti podatki, ki jih kot take določi delodajalec, in ki so bile zaupane delavcu ali s katerimi je bil seznanjen na drug način. Poleg tega se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščena oseba.
Varovanje poslovne skrivnosti namreč ni določeno le v ZDR-1 temveč to sedaj ureja tudi novi Zakon o varovanju poslovne skrivnosti (ZPosS). Slednji je začel veljati 20.4.2019.

Želite registrirati s.p.?

ZPosS definira poslovno skrivnost v 2. členu, in sicer:

Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

– je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
– ima tržno vrednost;
– imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

ZPosS med drugim določa, da je ta varovana, v kolikor je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki. Na primer v pogodbi o zaposlitvi, aktu delodajalca, posebej zato sklenjeni pogodbi.

Pomembno pa je tudi, da je delodajalec o tem seznanil vse osebe (delavce), ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo.

Pravni nasvet

Kakšne so sankcije v primeru kršitve poslovne skrivnosti?

Varovanje poslovnih skrivnosti je ena od posebnih oblik prepovedi škodljivega ravnanja. Kršitev določbe o varovanju poslovne skrivnosti je lahko razlog za delavčevo disciplinsko in odškodninsko odgovornost. Lahko pa je tudi razlog za redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Poleg zgoraj navedenih zakonov, pa to področje urejajo tudi drugi področni zakoni kot so Obligacijski zakonik, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ZGD-1 in Kazenski zakonik. Slednji se seveda uporabljajo glede na storilca kršitve, vsebino kršitve ter ostalih predpostavk, ki jih zahtevajo področni zakoni.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Pravniki Data svetujejo, da zaradi dvomov, kateri podatki veljajo za zaupne, da delodajalci to izrecno določijo v aktu delodajalca. Smotrno pa je tudi, da delodajalci sklenejo z delavcem pisno pogodbo o varovanju poslovne skrivnosti. V pogodbi pa med drugim tudi določijo, da je delavec dolžan varovati podatke tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja