Go to Top

Kršitev bolniškega staleža – pazljivo z objavami na družabnih omrežjih!

Posledice kršitve bolniškega staleža

Kršitev bolniškega staleža oz. zloraba bolniške ima lahko za delavca hude posledice, in sicer izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre sicer za skrajni ukrep, delodajalec pa mora nesporno dokazati delavčevo krivdo.

Informativni izračun plače

Kdaj gre za kršitev bolniškega staleža?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da gre za kršitev bolniškega staleža v primerih:

  • če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije;
  • če v tem času opravlja pridobitno delo ali
  • če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

V kolikor delodajalec dokaže kršitev bolniškega staleža npr. na podlagi utemeljenih in na zakonit način pridobljenih dokazov, se lahko odloči za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kršitev bolniškega staleža in nujnost nadzora

Glede na to, da odsotnost delavca zaradi bolniške pomeni za delodajalca strošek, saj plačilo bolniške odsotnosti do 30 dni gre v breme delodajalca, nad 30 dni pa v breme ZZZS, je razumljivo, da se vse več delodajalcev odloči za nadzor zaposlenega. Seveda v kolikor posumijo, da zaposleni ne spoštuje navodila pristojnega zdravnika.

računovodsko svetovanje

Primer:

Delavka je prejela s strani zdravnika navodilo za gibanje v kraju bivanja. Delodajalec je na družbenem omrežju Facebook profila delavke opazil, da se je delavka v času bolniške odsotnosti nahajala v Lipici, kar je izven kraja njenega bivanja.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Facebook kot dokaz kršitev bolniškega staleža?

V konkretnem primeru gre za kršitev bolniškega staleža. Namreč delavki je bilo s strani osebne zdravnice dano navodilo, da se giba izključno v kraju bivanja in ni vsebovalo tudi dovoljenja za odhod v Lipico. Delavka je kršila jasno navodilo osebne zdravnice. V tem primeru je podan razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 8. alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1. Po mnenju Informacijskega pooblaščenca uporaba fotografij, pridobljenih z odprtega Facebook profila delavca, pri vodenju postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne predstavlja kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov, saj gre za uporabo podatkov za zakonit namen.

Podlago za to, pa delodajalcu daje tudi 48. člen ZDR-1. Slednji določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Seveda morebitno kršitev bolniškega staleža pa lahko preverja tudi detektiv na podlagi pogodbe in pooblastila delodajalca kot naročnika. Detektiv pa mora ravnati v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti (dolžan predstaviti delavcu, pokazati službeno izkaznico,…).

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja