Go to Top

Šolanje na domu – nova realnost?

Kakšno bo novo šolsko leto?

Šolanje na domu je zgolj ena izmed možnosti, ki jo za naslednje šolsko leto tehta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V članku predstavljamo še druge možnosti ter pravno podlago zanje.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

V drugi polovici šolskega leta 2019/2020 je epidemija COVID-19 starše postavila v vlogo učiteljev in profesorjev. Mnogi starši so se znašli v stiski, saj so le stežka krmarili med službenimi obveznostmi in novo akademsko vlogo. Glede na trenutno epidemiološko sliko, ki ni najboljša, pa so se odprla vprašanja kaj lahko pričakujemo jeseni. Bomo starši zopet vsaj deloma vpeti v šolanje na domu? Bo potrebno dolgoročno razmišljati na delo od doma?

Informativni izračun plače

Ministrstvo pripravlja različne modele – tudi šolanje na domu!

Odločitev o tem, kako bo potekal pouk v šolskem letu 2019/2020, bo sprejeta tik pred začetkom novega šolskega leta. Razlog je v tem, da je vse odvisno od epidemiološke slike. Se pa v izogib situaciji, s katero smo bili soočeni od prvem valu epidemije se Ministrstvo pospešeno pripravlja na različne situacije. Možne rešitve za osnovnošolce so:

  1. normalno šolanje v šoli v primeru dobre epidemiološke slike;
  2. šolanje v šoli, a pod strogimi varnostnimi ukrepi (v primeru nekoliko slabše epidemiološke slike);
  3. šolanje na domu;

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Za srednje šole je ena izmed možnosti še kombinirano šolanje (deloma šolanje na domu, deloma v dejansko v šoli).

Šolanje na domu razkrilo neenakosti!

Šolanje na domu v prvem epidemiološkem valu je jasno razkrilo na neenakosti, ne le v socialnem položaju otrok ampak tudi v načinu izvedbe samega šolanja. Že hiter pogovor med prijatelji, katerih otroci se šolajo v sosednji občini je razkril, da njihovo šolanje na domu poteka povsem drugače. Nekateri so uporabljali spletno učilnico, učiteljica je podajala učno snov preko Viber-ja, Skype-a…, spet v drugi šoli so učenci dobivali le učne liste, katere naj bi rešili s pomočjo staršev.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Univerzalne osnove za šolanje na domu!

Dejstvo je, da nas je prvi val epidemije ujel nepripravljene. Sistem izobraževanja na daljavo je bil vzpostavljen tako rekoč čez noč. Po zagotovilih pristojnega Ministrstva v novo šolsko leto vstopamo pripravljeni. Postavljene naj bi bile univerzalne osnove za to, kako naj sistem šolanja na daljavo poteka in kaj je treba za ta sistem imeti tako na strani učencev kot na strani učitelje z vidika opreme in z vidika načina, kako naj se znanje podaja.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Pravna podlaga za šolanje na domu

Kaj pa starši, ki so tekom epidemije COVID-19 prišli do spoznanja, da ima šolanje na domu več prednosti in koristi kakor tradicionalno šolanje? Ali se lahko odločijo, da bodo svojega otroka še naprej šolali na takšen način?

Predpisi, ki urejajo šolanje na domu, so Zakon o osnovnih šolah (ZOsn), natančneje VII. poglavje tega zakona (od 88. do 92. člena), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Pravica staršev, da za svojega otroka izberejo šolanje na domu je določena v 5. in 88. členu Zakona o osnovni šoli.

89. člen Zakona o osnovni šoli staršem daje pravico, da šolajo otroka na domu. O tem morajo do 31.8. obvestiti šolo. Obvestilo mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek otroka,
  • kraj, kjer bo izobraževanje potekalo in
  • ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e).

BRUTO NETO PLAČA

Vendar pozor! Starše, ki šolajo svoje otroke na domu, se lahko po 102. členu Zakona o osnovni šoli kaznuje z globo od 500 do 1000 EUR za prekršek, v kolikor izobraževanje ne poteka v skladu z 89. (uveljavitev pravice do izobraževanja na domu), 90. (preverjanje znanja) in 91. členom (nacionalno preverjanje znanja za učence, ki se šolajo na domu) tega zakona, če gre za razloge na strani staršev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja