Go to Top

Kidanje snega: dejavnost za s.p. ali preko osebnega dopolnilnega dela!

Kidanje snega lahko kot dejavnost opravljate preko s.p.-ja, popoldanskega s.p.-ja ali celo preko osebnega dopolnilnega dela. Ali se te različne oblike dela razlikujejo? Preberite si v nadaljevanju!

Informativni izračun plače

Pri podjetju DATA d.o.o. Vam nudimo celostno storitev, povezano z odpiranjem in poslovanjem Vašega podjetja. Naše podjetje je na trgu že 30 let in ponosno nudimo tudi storitev »vse na enem mestu« za tiste, ki želijo postati in živeti kot podjetniki. Pomagamo Vam registrirati Vaš status samostojnega podjetnika, vodimo Vam računovodstvo in svetujemo! Za ponudbo naših storitev nam pišite na data@data.si!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kidanje snega je lahko zajeto v dveh različnih dejavnostih! Opravljate ga lahko preko s.p.!

Za odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipanje s soljo ali peskom in podobno je potrebno imeti registrirano primerno pravno-organizacijsko obliko kot tudi status samostojnega podjetnika in primerno dejavnost.

Če gre za delo, ki bi pri stranki predstavljalo dejavnost lažje pomoči v gospodinjstvu, pa se kidanje snega vpiše pod »Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene« (SKD 96.090).

Poslovanje inovativnih podjetij

Kidanje snega, ocena tveganja in morda varstvo zdravja pri delu!

Obe zgoraj zapisani dejavnosti (SKD 81.290 in SKD 96.090) nista regulirani, kar pomeni, da ne obstaja noben pogoj in ni zahtev glede izobrazbe, če bi radi letos izvajali kidanje snega. Drugače pa bi bilo, če gre za opravljanje dejavnosti, ki bi lahko predstavljala tveganje za Vaše zdravje pri delu.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Vsekakor je priporočljivo, tudi če opravljate kidanje snega, imeti pripravljeno oceno tveganja in to tudi posodobiti za morebitna dodatna dela, ki jih boste sezonsko opravljali. V primeru fizično intenzivnih del bi Vam priporočali, da Vam oceno tveganja pripravi strokovnjak.

Za samozaposlene osebe je priporočljivo urediti tudi zdravniški pregled pri medicini dela in usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Slednjega lahko opravite tudi pri nas, in sicer preko ZOOM-a! Prijava na varstvo in zdravje pri delu pri DATI.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu lahko opravite tudi pri nas

Če za kidanje snega zaposlujete, so pogoji nekoliko drugačni, kar zadeva izvajanje varstva pri delu. Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu za vsakega zaposlenega po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Študentom in dijakom, ki opravljajo študentsko delo, in osebam, ki občasno izvajajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, mora delodajalec v primeru, da ti izvajajo kidanje snega, zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Lažjo pomoč v gospodinjstvu lahko opravljate tudi preko osebnega dopolnilnega dela!

Kot osebno dopolnilno delo (lista A) lahko opravljate občasno pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno, ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin in delo na kmetiji.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela uredite pri Upravni enoti svojega stalnega bivališča.

Pravni nasvet

Kidanje snega preko osebnega dopolnilnega dela ne smete izvajati za pravne osebe!

Letni prihodki iz naslova opravljanja dela, kot je kidanje snega, ne smejo presegati minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta.

Tudi sistem vrednotnic zahteva, da za takšno pomoč v gospodinjstvu naročnik kupi vrednotnico vnaprej. Četudi posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. Po opravljeni storitvi mora izvajalec naročniku izdati tudi račun in FURS-u poročati o prihodkih.

Tovrstnih del, kot je kidanje snega, ne smete opravljati za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene osebe. S tega vidika je delo veliko bolj praktično opravljati preko statusa samostojnega podjetnika ali morda preko podjemnih pogodb.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja