Go to Top

Študentsko delo in najnižja bruto urno postavka

Najnižja urna postavka za študentsko delo

Študentsko delo opravljajo i dijaki in študenti preko napotnice.  Preverite, kdo vse lahko opravlja študentsko delo in kakšna je najnižja bruto urno postavka? Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528.

Informativni izračun študentskega dela

Kdo lahko opravlja študentsko delo oz. delo preko napotnice?

Delo preko napotnice oz. študentsko delo lahko opravljajo le začasno in občasno:

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let (vas zanima, kako je z delom otrok do 15 let?),
  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa omogoča spoznavanje prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v drugem odstavku 13. člena v primeru obstoja elementov delovnega razmerja prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, razen če tako določa zakon. Kršenje te prepovedi ZDR-1 sankcionira kot prekršek.

Pravni nasvet

Študentsko delo se torej ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Glede na definicijo delovnega razmerja (po ZDR-1) so njegovi bistveni elementi naslednji:

  • prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca,
  • osebno opravljanje dela,
  • opravljanje dela za plačilo,
  • nepretrgano opravljanje dela,
  • opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V kolikor študent izpolnjuje zgoraj omenjene elemente, ki pomenijo delovno razmerje, ga mora delodajalec zaposliti.

Nova najnižja bruto urna postavka za študentsko delo

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

Odredba določa novo najnižjo bruto urno postavko za študentsko delo. Nova najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del znaša 4,89 eura bruto. Do sedaj je najnižja bruto urno postavka za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov znašala 4,61 eura bruto.

Nova bruto urna postavka se uporablja za študentsko delo, opravljeno od 1.4. 2019 dalje.

Ali ne veste kolikšen neto znesek plačila boste dobili? Preverite s pomočjo našega izračuna za študentsko delo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja