Go to Top

Ponovna registracija enakega podjetja z enakim imenom

Ponovna registracija podjetja z enakim imenom je možna, če v registru podjetij ni istega ali podobnega imena. To lahko preverite na tej povezavi – Poslovni register Slovenije.

Informativni izračun plače

Pri imenu firme je potrebno paziti na več pravil

Sicer morate pri izbiri imena paziti na več pravil – tako tisti, ki podjetje registrirate prvič kot tisti, ki vas zanima ponovna registracija podjetja. Pravila glede imena firme, so bile v ZGD namreč večkrat spremenjena.

Spremembe v letu 2015

 1. Še vedno je potrebno dobiti dovoljenje vlade RS v kolikor želi podjetnik besedo Slovenija in njene izpeljanke ter kratice, zastavo, grb RS uporabiti v imenu firme.
 2. Dovoljenje vlade ni potrebno v primeru, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico ».si«.
 3. Imaginarno ime firme je lahko tuja beseda in lahko vsebuje črke, ki jih ni v slovenski abecedi (X, Q, W, Y), sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe pa morata biti v slovenskem jeziku.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Primer:

SUNSHINE, trgovina in storitve, d.o.o. – popolno ime firme

SUNSHINE d.o.o. – krajše ime firme

Kot dodatna sestavina firme se lahko uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali ustrezajo registriranim znamkam.

Pravni nasvet

Ponovna registracija podjetja in spremembe iz leta 2017

V tem letu je vlada objavila novelo ZGD-1J in v tej noveli poleg drugih sprememb členov Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), natančno določa pogoje za uporabo besede Slovenija in oznak države ter samoupravne lokalne skupnosti v firmi.

1. Besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih, je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem vlade.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

2. Vlada lahko po prostem preudarku dovoli družbi uporabo besede Slovenija, pri tem pa preveri, če:

 • ima družba izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti;
 • družba ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 • družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena.

3. Šteje se, da je dejavnost večjega pomena, če družba uspešno posluje in deluje družbeno odgovorno. Pri tem vlada upošteva zlasti:

 • dejavnost, dosedanje poslovanje in finančni položaj družbe;
 • usmerjenost družbe k razvoju in rasti.

Ponovna registracija enakega podjetja z enakim imenom4. Pri družbi v ustanavljanju vlada večji pomen dejavnosti presoja na podlagi vizije in poslanstva družbe, razvojne in trajnostne usmerjenosti družbe, analize trga, ciljnih trgov, ključnih področij delovanja družbe, finančne projekcije, načrta dela in zaposlovanja ter drugo.

5. V primeru družbe, katere večinski lastniki so tuje pravne ali fizične osebe, pri izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija vlada dodatno upošteva tudi, ali:

 • je njena obvladujoča družba koncern ali multinacionalka oziroma družba v okviru multinacionalke;
 • ima koncern ali multinacionalka mednarodni ugled;
 • gre za koncern ali multinacionalko, ki v firmah svojih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

6. Dovoljenje vlade je potrebno tudi, če se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski). Vlada lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da družba pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Republike Slovenije.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Dovoljenje sorodnikov

Spremenjeni 16. člen ZGD-1J določa, da dovoljenje ministra in ministrice pri uporabi imena in priimka oziroma psevdonima zgodovinske ali druge znamenite osebe, ki je že umrla, v firmi ni potrebno, pač pa samo dovoljenje sorodnikov, če so še živi.

Ponovna registracija podjetja z enakim imenom

Izbira imena je zahtevna naloga za vsakega podjetnika, ki se odloča za novo registracijo podjetja ali pa ga zanima ponovna registracija podjetja. Zato samostojni podjetniki lahko ime podjetja dodajo tudi po registraciji podjetja. Spremembo na VEM točki Data lahko opravijo hitro in brezplačno. V nekaj dneh bodo imeli domišljijsko ime vpisano v registru podjetij AJPES. Če imate v zvezi s tem številna vprašanja ali se vam porajajo določene polemike smo vam na voljo tudi za individualna svetovanja na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja