Go to Top

Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?

Kdaj je potrebna napotitev na zdravniški pregled za službo?

Zdravniški pregled za službo je dolžnost delodajalca. Delodajalec mora namreč delavca poslati na predhodni preventivni zdravniški pregled za službo kadar gre za prvo zaposlitev delavca ali ko je od prenehanja opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu minilo več kot 12 mesecev. Delodajalci, ste napotili svoje delavce na zdravniški pregled?

Informativni izračun plače

Pravne podlage za zdravniški pregled za službo

Zakaj zdravniški pregled za službo? Na zdravniškem pregledu se preverja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. Pravne podlage, ki zadevajo zdravniški pregled za službo so:

    Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

    Rok Gros, DataRok Gros, Data

  1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Opredeljuje pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravniške preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
  2. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravniški pregled.
  3. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

Delodajalec je dolžan na zdravniški pregled za službo poslati tudi študente in dijake oziroma osebe, ki zanj delajo preko različnih pogodb – na primer avtorske ali podjemne.

Želite registrirati s.p.?

Kdaj pa je potrebno opraviti zdravniški pregled za službo?

Pravilnik za preventivne zdravstvene preglede opredeljuje podlage za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov zdravniških pregledov. Pogoja sta dva:

  1. ocena tveganja ter
  2. posebne zdravstvene zahteve, ki so po potrebi opredeljene v Izjavi o varnosti z oceno tveganja na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Na Inšpektoratu RS za delo pojasnjujejo, da glede na omenjeno zakonodajo velja, da je praviloma obveznost zagotavljanja zdravniških pregledov odvisna od ocenjevanja tveganj. V primeru, da za konkretna dela iz Izjave o varnosti z oceno tveganja izhajajo tveganja za varnost in zdravje delavcev oziroma posebne zdravstvene zahteve, je delodajalec dolžan vsakemu delavcu, ki opravlja takšno delo, zagotoviti zdravniški pregled.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kaj svetujejo inšpektorji?

Inšpektorat RS za delo svetuje delodajalcem, da prav vsakega novega delavca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napotijo na zdravniški pregled za službo. Slednji se opravi v ambulanti za medicino dela. Tako se namreč ugotavlja njihovo zdravstveno stanje ob vstopu v delovni proces delodajalca oziroma samozaposlene osebe. V nasprotnem primeru je lahko ob morebitnih zdravstvenih težavah naknadno težko dokazovati, kdaj je prišlo do sprememb zdravstvenega stanja. Dodatno se lahko zaplete v primeru, kadar invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) zahteva zdravniško spričevalo predhodnega zdravstvenega pregleda zaradi dvoma glede na časovni nastanek zdravstvene okvare.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja