Go to Top

Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?

Zdravniški pregled za službo je dolžnost delodajalca. Delodajalec mora namreč delavca poslati na predhodni preventivni zdravniški pregled za službo kadar gre za prvo zaposlitev delavca ali ko je od prenehanja opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu minilo več kot 12 mesecev. Delodajalci, ste napotili svoje delavce na zdravniški pregled?

Informativni izračun plače

 

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem teoretično in praktično usposabljanje za varno opravljanje dela. Izvajamo ga tudi pri nas.

Pravne podlage za zdravniški pregled za službo

Na zdravniškem pregledu se preverja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. Pravne podlage, ki zadevajo zdravniški pregled za službo so:

  Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

  Rok Gros, DataRok Gros, Data

 1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Opredeljuje pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravniške preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
 2. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravniški pregled.
 3. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

 

Delodajalec je dolžan na zdravniški pregled za službo poslati tudi študente in dijake oziroma osebe, ki zanj delajo preko različnih pogodb – na primer avtorske ali podjemne.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Kdaj pa je potrebno opraviti zdravniški pregled za službo?

Pravilnik za preventivne zdravstvene preglede opredeljuje podlage za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov zdravniških pregledov. Pogoja sta dva:

 1. ocena tveganja ter
 2. posebne zdravstvene zahteve, ki so po potrebi opredeljene v Izjavi o varnosti z oceno tveganja na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Na Inšpektoratu RS za delo pojasnjujejo, da glede na omenjeno zakonodajo velja, da je praviloma obveznost zagotavljanja zdravniških pregledov odvisna od ocenjevanja tveganj. V primeru, da za konkretna dela iz Izjave o varnosti z oceno tveganja izhajajo tveganja za varnost in zdravje delavcev oziroma posebne zdravstvene zahteve, je delodajalec dolžan vsakemu delavcu, ki opravlja takšno delo, zagotoviti zdravniški pregled.

Kaj svetujejo inšpektorji?

Inšpektorat RS za delo svetuje delodajalcem, da prav vsakega novega delavca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napotijo na zdravniški pregled za službo. Slednji se opravi v ambulanti za medicino dela. Tako se namreč ugotavlja njihovo zdravstveno stanje ob vstopu v delovni proces delodajalca oziroma samozaposlene osebe. V nasprotnem primeru je lahko ob morebitnih zdravstvenih težavah naknadno težko dokazovati, kdaj je prišlo do sprememb zdravstvenega stanja. Dodatno se lahko zaplete v primeru, kadar invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) zahteva zdravniško spričevalo predhodnega zdravstvenega pregleda zaradi dvoma glede na časovni nastanek zdravstvene okvare.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Morda vas zanima tudi:

 1. Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas
 2. Koliko dni dopusta potrebujete za 16 prostih dni v decembru 2019
 3. Vstop v DDV sistem: Komu se izplača in komu ne?
 4. Minimalna plača z novim letom višja!
 5. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja