Go to Top

Zdravniški pregled za službo – delodajalec ga mora zagotoviti!

Zdravniški pregled za službo mora zagotoviti vsak delodajalec. Dolžnost delavcev pa je, da ga opravijo. Katera zakonodaja opredeljuje zdravniški pregled za službo? Kakšna pravila veljajo?

Odprite podjetje – hitro in enostavno!

Tudi vi odpirate podjetje in skušate zbrati vse informacije o svojih obveznostih? Ali pa imate pravne dileme, pri katerih potrebujete pomoč? Obrnite se na podjetniške in pravne svetovalce podjetja Data in pomagali vam bomo! Vaša vprašanja nam sporočite na telefonsko številko 01/600-1530 ali pišite na data@data.si.

Izračunajte si vašo plačo!

Kdo mora opraviti zdravniški pregled za službo?

Zdravniški pregled za službo mora zagotoviti delodajalec in sicer mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcem, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. To določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Kot delavci so opredeljeni ne le tisti, ki pri delodajalcu opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ampak tudi osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca (na primer študentsko delo). Prav tako mora zdravniški pregled za službo opraviti oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

Mimogrede, tudi usposabljanje Varstvo in zdravje pri delu je obvezno! Opravite ga lahko tudi pri nas na DATI. Preverite naslednji termin na naši spletni strani.

Ustanoviti s.p. ali d.o.o?

Kje so zakonske podlage za zdravniški pregled za službo?

Preventivni zdravniški pregled za službo ima pravno podlago v več zakonih oz. pravilnikih. In sicer zdravniške preglede urejajo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZVZD-1 opredeljuje pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. ZDR-1 pa določa, da delodajalec na svoje stroške (zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela) napoti kandidata na predhodni zdravniški pregled za službo. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev pa določa vse vrste, obseg in vsebino preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter načine in roke za opravljanje teh pregledov. Konkretne roke sicer delodajalcu predlaga specialist medicine dela, prometa in športa.

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Pravno svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kaj še določa pravilnik?

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev predvideva tako prehodne kot obdobne zdravniške preglede. Ti so lahko preventivni ali usmerjeni. To je odvisno od delovnega mesta. Delodajalec mora delavca poslati na predhodni preventivni zdravniški pregled za službo, ko gre za prvo zaposlitev ter po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev. Zdravniški pregled za službo se opravi v eni izmed ambulant za medicino dela. Delodajalec po opravljenem pregledu nima vpogleda v diagnoze in ugotovitve o zdravstvenem stanju. Prejme le obvestilo, ali je delavec sposoben opravljati delo ali ne.

Vse o prevozu na delo

Kakšne so lahko kazni, če delodajalec ne pošlje delavca na zdravniški pregled pred službo?

Delodajalec, ki delavca ne pošlje na redni zdravniški pregled pred službo, lahko dobi kazen. Te so opredeljene v ZVZD-1. Globe za delodajalca lahko znašajo od 2000 do 40.000 evrov. Za odgovorno osebo delodajalca pa so predvidene globe od 500 do 4000 evrov.

Potrebujete dodatne informacije? Ali pa imate pravne dileme, pri katerih potrebujete pomoč? Obrnite se na pravne svetovalce podjetja Data in pomagali vam bodo! Vaša vprašanja nam sporočite na telefonsko številko 01/600-1530 ali pišite na data@data.si.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja