Go to Top

Vrednotnica za osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo je očitno vse bolj priljubljeno, saj nas bralci naših novic pogosto sprašujejo o tem. Najpogostejše vprašanje je, ali je določena vrsta del primerna za opravljanje na ta način. Sledi pa vprašanje: vrednotnica – kdo jo mora kupiti?

Vrednotnica je dokument, ki ga lahko kupi naročnik dela ali oseba, ki izvaja osebno dopolnilno delo. Naročnik vrednotnice je lahko oseba, za katero določeno delo opravljamo (denimo, da za nekoga občasno čistimo). V tem primeru oseba, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo (ODD), ne kupi vrednotnice. Kupi jo naročnik dela, npr. tista fizična oseba, za katero čistimo. A pozor: izvajalec lahko opravlja osebno dopolnilno delo le za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na ime izvajalca del!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo vam bodo izkušeni podjetniški strokovnjaki svetovali, kdaj se vam bolj splača delati preko osebnega dopolnilnega dela in kdaj se je smiselno odločiti za ustanovitev s.p. ali popoldanskega s.p.

Prvi korak: priglasitev na AJPES-u

Pred nakupom vrednotnice se morate kot izvajalec osebnega dopolnilnega dela priglasiti Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Vrednotnico lahko kupite takoj ob priglasitvi, najkasneje pa pred začetkom opravljanja dela.

Seznam del z liste A:

 • vrednotnicaobčasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti;
 • občasno prevajanje in lektoriranje;
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Kdaj vrednotnico kupi oseba, ki izvaja ODD?

Če izdelujete izdelke za prodajo mnogim kupcem (seznam del z liste B), pa si vrednotnico kupite sami.  V tem primeru posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo samo, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime (opravljanje dela vključuje izdelovanje izdelkov in prodajo).

Seznam del z liste B:

 • izdelava in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelava izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, popravilo in prodaja;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način in prodaja.

V obeh primerih mora biti vrednotnica pridobljena pred začetkom opravljanja dela! Na Finančni upravi RS poudarjajo, da vrednotnica velja za koledarski mesec. Cena vrednotnice je 9,48 evra.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Preberite, kdaj je pravi trenutek za prehod iz osebnega dopolnilnega dela v samozaposlitev. Nato pa vas vabimo na brezplačen seminar o prednostih in slabostih samozaposlitve.

Kdo lahko priglasi osebno dopolnilno delo?

Vsi, tudi prejemniki starševskega nadomestila, študenti in dijaki, starejši od 15-ih let, upokojenci, brezposelni in tujci – če seveda izpolnjujejo pogoje za to vrsto dela. Vendar pozor: skupni prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v enem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Ta znesek je v letošnjem letu 3.186 evrov. Preberite tudi, kakšna je obdavčitev osebnega dopolnilnega dela.

In pozor: o prihodku iz osebnega dopolnilnega dela je potrebno dvakrat letno poročati FURS-u! Sicer pa lahko, če ste prijavljeni v register pri AJPES-u, svoje delo tudi oglašujete.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja