Go to Top

Podjemna pogodba ni oblika zaposlitve

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je pogodba civilnega prava. Pri sklenitvi podjemne pogodbe tako nikakor ne gre za obliko zaposlitve, ampak za sklenitev civilnopravnega razmerja.

Izračun podjemne pogodbe

V praksi pogosto naletimo na izjave, da je nekdo zaposlen preko podjemne ali avtorske pogodbe. Na spletu je mogoče najti celo prispevke, ki govorijo o podjemni pogodbi kot o obliki zaposlitve. V resnici pa lahko o zaposlitvi govorimo le takrat, kadar imata delavec in delodajalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih. Le na podlagi pogodbe o zaposlitvi se tako lahko veljavno sklene delovno razmerje. Podjemna pogodba namreč ne ustvarja učinkov delovnega razmerja in delavcu iz naslova sklenitve podjemne pogodbe tudi ne gredo pravice iz delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih celo prepoveduje sklepanje podjemne pogodbe in drugih pogodb civilnega prava, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Na SPOT točki Data lahko ustanovite d. o. o. ali pa se odločite za ustanovitev s. p..

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Podjemna pogodba ni oblika zaposlitvePodjemna pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku. Podjemna pogodba se sklene v primeru, ko se podjemnik in naročnik dogovorita za opravljanje točno določenega dela oziroma storitve. To je na primer izdelava ali popravilo nečesa oziroma kakšno telesno ali umsko delo. Podjemna pogodba je primerna za sklepanje pri enkratnih ali obrtniških delih. Podjemnik se zaveže, da bo dogovorjeno delo opravil, naročnik dela pa se zaveže, da bo podjemniku za opravljeno delo plačal.

Izračun podjemne pogodbe

Kdaj je podjemna pogodba prepovedana?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Sklenitev podjemne pogodbe je prepovedana, kadar so podani elementi delovnega razmerja v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih. Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje kot delovno razmerje razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V takšnih primerih je treba z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi, tudi če ne gre za zaposlitev za polni delovni čas.

Pravni nasvet

Inšpekcijski pregledi

Podjemna pogodba je precej razširjena v praksi, zato so pogosti tudi inšpekcijski pregledi dela po podjemni pogodbi. Če bo inšpektor ugotovil, da so podani elementi delovnega razmerja, lahko poleg izreka globe tudi razglasi obstoj delovnega razmerja, kar lahko naredi tudi za nazaj, za ves čas, ko so bili podani elementi delovnega razmerja. Ker je presoja, kdaj so elementi delovnega razmerja podani in kdaj ne, zapletena, kompleksna in odvisna od vsakega primera posebej, vam svetujemo, da pomoč poiščete pri pravnem strokovnjaku z izkušnjami s področja delovnega prava. Za nasvet naših pravnikov nas pokličite na telefon 01 6001 526 ali nam pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja