Go to Top

Kako vročiti odpoved, če imate namen odpustiti delavca?

V kolikor ima delodajalec namen odpustiti delavca, to lahko stori redno ali izredno. Za obe vrsti odpovedi mora imeti delodajalec utemeljene razloge, ki sta pri redni odpovedi denimo razlog nesposobnosti in poslovni razlogi, pri čemer mora razlog najti, utemeljiti in umestiti delodajalec sam, pri izredni odpovedi pa so razlogi vnaprej predpisani v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Slednja odpoved velja za najhujšo sankcijo v primeru kršitev obveznosti delavca.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Zakonodaja na področju gospodarstva in delovnega prava se spreminja hitreje, kot si mislimo! Ostanite na tekočem!

Več informacij

Osebna vročitev

odpustiti delavca

Odpoved pogodbe o zaposlitvi običajno poteka oziroma se vroča osebno v prostorih delodajalca. Delavec je takšno odpoved dolžan prevzeti. Če delavec kljub temu vročitev odkloni, se vseeno šteje, da je bila vročitev opravljena. Tako za vročitev kot za odklonitev odpovedi pa je dokazno breme na strani delodajalca, zato je v tem primeru smiselno, da se odpoved vroča v pristnosti vsaj ene priče.

Prijava na izobraževanje

Vročitev odpovedi s priporočeno pošiljko

Odpoved lahko delodajalec vroči priporočeno s povratnico, in sicer na naslov delavca, ki je zapisan v pogodbi, oziroma na drug naslov, ki ga je delodajalcu naknadno sporočil delavec. Za vročeno pošiljko se smatra prevzem pošiljke oziroma takrat, ko poteče osmi dan od prvega poskusa vročitve. Drugi načini odpovedi, denimo preko telefona ali preko e-pošte, niso možni.

Na vaša pravna vprašanja odgovarjamo tudi poleti! Rezervirajte si svoj termin!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kaj pa, če delavec prebivališča v Sloveniji nima?

Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji, oziroma če delavec, ki ga na naslovu, zapisanem v pogodbi, ni, se odpoved lahko vroči z objavo na oglasnem mestu, ki je dostopno vsem zaposlenim, na sedežu delodajalca. Po preteku osmih dni se vročitev šteje za opravljeno.

Prijava na izobraževanje

Poznate načine vročitve pogodbe, če imate namen odpustiti delavca?

Klikni in deli

Morda vas zanima tudi, kdaj je delodajalec delavcu dolžan izplačati odpravnino?

Pripravila: Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav., Data d. o. o.

Imate pravno vprašanje? DATINI strokovnjaki na vaša vprašanja odgovarjajo tudi poleti! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas pokličite po telefonu na 01 600 1530.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja