Go to Top

Kadrovska štipendija: poročanje o štipendiranju do 31. 12.

Kadrovska štipendija in njene obveze

Kadrovska štipendija tudi podjetja, ki jo zagotavljajo, zavezuje k rednemu poročanju! Ker se roki bližajo, si preberite, katere obveznosti vam država nalaga, v primeru da takšno obliko finančne spodbude ponuja tudi vaše podjetje.

Informativni izračun plače

Kadrovska štipendija: kakšne so njene posebnosti in zahteve?

Kadrovska štipendija omogoča podjetjem zagotovitev razvoja ustreznih kadrov, medtem ko štipendistu ustvari kakovostnejše šolanje ter zagotovi prvo zaposlitev po zaključku šolanja. Kadrovska štipendija je z zneskom omejena navzdol z višino osnovne državne štipendije.

Kadrovska štipendija navadno zahteva od štipendista uspešno nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja ter obveznost zaposlitve pri štipenditorju po zaključenem izobraževanju.

Delodajalec lahko kadrovskem štipendistu naloži tudi druge obveznosti, kot so na primer obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, ki je vezana na podjetje … Podrobneje se te zahteve uredijo s pogodbo o štipendiranju. Tudi višino kadrovske štipendije določi delodajalec.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Kadrovska štipendija: lahko delodajalec dobi sofinanciranje od države?

Kadrovska štipendija lahko vključuje tudi sofinanciranje, a ta ne poteka več od Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (SRIPS).

Če bi podjetja rada pridobila sredstva za kadrovske štipendije, lahko ta pridobijo pri Regionalnih razvojnih agencijah (RRA).

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Kadrovska štipendija: poročanje do 31. decembra 2020

Če je bila kadrovska štipendija podeljena v letu 2020/2021, mora podjetje o temu poročati do 31. decembra 2020. To poročanje je zavezujoče, ne glede na to kdaj je bila posamezna štipendija prvič podeljena.

Poročanje o podeljenih štipendijah, med katere spada tudi kadrovska štipendija, je tako zahtevano od kogarkoli, ki je imel v šolskem letu 2020/21 vsaj enega štipendista. Bodisi posamezniki ali podjetja, pravne osebe ali občine, izobraževalne ustanove, fundacije oziroma društva.

Podatki, o katerih je potrebno poročati so:

  • podatki štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča),
  • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status) in
  • o štipendiji sami.

Poslovanje inovativnih podjetij

Poročanje je potrebno opraviti preko spletne aplikacije, ki je na voljo na spletni strani SRIPS. Če ne izvedete poročanja o štipendijah, Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja.

  • od 300 do 600 evrov se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov,
  • od 150 do 300 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

Pravni nasvet

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Kadrovska štipendija: če razpisujete štipendijo, to storite do do 31. januarja 2021

Delodajalci morajo do 31. januarja 2021 oddati potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje leto 2021/2022. Tudi to poročanje se opravi preko spletne aplikacije sklada. Poiskati je potrebno le zavihek »Izmenjevalnica«, kjer navedete želeno izobrazbo štipendista in ob prvem obisku izvedete tudi registracijo.

Preko oddanih potreb po štipendiranju sklad informira učence, dijake in študente o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah. Sklad tem tako tudi nudi podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela.

Kaj pa delodajalci, ki so vključeni v regijske štipendijske sheme?

Delodajalci, ki so vključeni v regijske štipendijske sheme, so izvzeti iz omenjenih zahtev po poročanju in obveščanju o potrebah po štipendistih v naslednjem letu. Tako ti delodajalci opravijo vse potrebno pri RRA.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja