Go to Top

Društvo ali sp? Kaj registrirati?

Društvo ali SP – to je odločitev, ki jo mora izbrati sleherni podjetnik!

Društvo ali sp kaj je bolje? Kadar se potencialni podjetniki odločajo o obliki organizacije, preko katere bi ustvarjali prihodke in dosegali neke cilje, je včasih vprašanje tudi ali odpreti društvo ali SP? To gre predvsem zaradi dodatne, dopolnilne dejavnosti, ki se lahko opravlja poleg redne zaposlitve.

Informativni izračun plače

Društvo ali SP – katera dejstva vam pomagajo pri odločitvi?

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Na odločitev, ali je za vas primernejše društvo ali SP, vplivajo naslednja dejstva:

  1. ali se želi z dejavnostjo dosegati dobiček ali so tovrstne aktivnosti povezane z združevanjem oseb za doseganje drugih ciljev.
  2. ali gre za dejavnost s katero se ustvarja konkurenca na trgu (tipično pridobitna dejavnost, npr. trgovina, gostinstvo) – ali gre za dejavnost s pomočjo katere bi zbirali prispevke (članarine, donacije ipd.) posameznikov in bi bili ti porabljeni za aktivnosti, ki so namenjene uresničevanju skupnih interesov članov in obvezno izpolnitev pogoja: da ni namen dejavnosti ustvarjanje in razporejanje dobička med ustanovitelje! V ta namen imamo predpis, ki razmejuje pridobitno in nepridobitno dejavnost in je vodilo pri pravilnem vodenju poslovnih knjig ter obdavčitve.
  3. ali gre za eno fizično osebo ali dejansko za več oseb. Društvo namreč lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oz. pravne osebe, medtem ko SP registrira ena fizična oseba na svoje lastno ime.

računovodsko svetovanje

Društvo ali SP? Ne pozabite upoštevati obdavčitve!

Pri odločitvi, društvo ali SP, je potrebno poznati obdavčitev posamezne oblike organizacije. Društvo na voljo vodenje blagajniškega dnevnika, ali vodenje po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.

SP lahko vodi knjigo izdanih računov, ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Vsaka od navedenih izbir je povezana z izpolnitvijo nekih pogojev, o katerih smo govorili v drugih člankih.

REZERVACIJA TERMINA NA DATA TOČKI SPOT Registracija

Društvo ali SP – bo vaša dejavnost pridobitna ali nepridobitna?

V povezavi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva, je tudi ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki neobdavčljiv. Če pa presežek nastane zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti je ta obdavčen z davkom od dohodkov pravnih oseb (razlika med prihodki in odhodki/stroški). Davek znaša 19% in je enak kot na primer pri DOO.

SP je obdavčen glede na davčno osnovo, ki jo ugotavlja bodisi na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (vodenje knjig, po dohodninski lestvici) bodisi na podlagi normiranih odhodkov (pavšalna obdavčitev 20% na 20% davčne osnove).

Pravila obdavčevanja z DDV veljajo za vse zavezance, ki opravljajo dejavnost enako, ne glede v kakšni obliki nastopajo na trgu, ali društvo ali SP.

Želim se prijaviti na e-novice

Na kratko zaključek: nikakor ni splošnega pravila kaj je bolje oz. ugodneje, saj so želje in omejitve posameznikov, ki se odločajo za omenjeni obliki, bistvenega pomena, ki vplivajo tako na nadaljnje povezave v zvezi z vodenjem poslovnih knjig ter same obdavčitve, zato predlagamo tehten premislek in posvet s strokovnjakom pred dokončno odločitvijo.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja